Odznaka 1. Odznaka „Szlakiem Bohaterów bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim” ustanowiona została przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie z okazji 81. rocznicy bitwy nad Bzurą.

 2. Opiekę merytoryczną nad projektem w ramach działań edukacyjnych sprawuje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 3. Celem emisji odznaki i określenia zasad jej uzyskania jest propagowanie wiedzy o wydarzeniu, będącym największą bitwą Wojska Polskiego podczas kampanii 1939 roku w Polsce, upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy biorących udział w bitwie, przypomnienie sylwetek uczestników, miejsc walk oraz uczczenie pamięci poległych spoczywających na cmentarzach i kwaterach wojennych na terenie powiatu sochaczewskiego.

 4. Wyjątkowość bitwy nad Bzurą w historii Polski i Europy epoki II wojny światowej polegała m.in. na tym, iż poza zwrotem zaczepnym gen. Tadeusza Kutrzeby w żadnej z kampanii wojennych początkowego okresu wojny (aż do jesieni 1941 r.) nie było po stronie przeciwników Adolfa Hitlera kontrakcji tej skali, podjętej w warunkach zdecydowanej przewagi przeciwnika. W opracowanej bezpośrednio po kampanii wrześniowej na użytek wewnętrzny i nigdy nieopublikowanej historii niemieckiej 8 armii (BA-MA Freiburg) doceniono wagę bitwy w wojnie z Polską, nazywając ją „największą bitwą okrążającą“ (die grösste Einkreisungsschlacht) w historii świata do czasu działań wojennych w Rosji Sowieckiej w 1941 i 1942 r.

 5. Warto podkreślić, że w bitwie nad Bzurą żołnierz polski zetknął się w szczególny sposób z metodami walki błyskawicznej i totalnej – z udziałem Luftwaffe, najsilniejszych dywizji pancernych Wehrmachtu i elitarnych oddziałów SS (np. Leibstandarte Adolf Hitler). Z tego względu jednym z założeń projektu jest uwypuklenie walorów bojowych i męstwa żołnierza polskiego wykazanego w tej bitwie, co ma ogromne znaczenie w patriotycznym wychowaniu współczesnych i przyszłych pokoleń.

 6. Odznaka ma jeden stopień, wykonano ją w kształcie hełmu wojskowego wz. 1931, zwieńczonego liśćmi dębu. Są one symbolem waleczności żołnierzy polskich znad Bzury i ich oddania dla Rzeczypospolitej Polskiej. Na hełm naniesiony został napis „Bzura 1939”. Wzór graficzny odznaki opracował Krzysztof Haładaj.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobyć uczestnicząc w dowolnego rodzaju wycieczkach turystycznych – zbiorowych lub indywidualnych. Należy podczas nich odwiedzić co najmniej siedem miejsc pamięci związanych z bitwą nad Bzurą na terenie powiatu sochaczewskiego i odpowiednio te wizyty udokumentować.

 2. Za miejsca pamięci przyjmujemy: pola bojów; cmentarze wojenne, kwatery wojenne na cmentarzach wyznaniowych, mogiły żołnierskie, pomniki, tablice pamiątkowe, głazy pamiątkowe, krzyże/kapliczki związane z bitwą, izby pamięci, wystawy, muzea, inne miejsca lub placówki (należy wskazać powiązanie tematyczne obiektu z bitwą nad Bzurą, jeżeli nie jest on jej bezpośrednio dedykowany).

 3. Potwierdzeniem spełnienia warunków uzyskania odznaki mogą być fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu, bilety wstępu, lub pieczątki z podaniem listy skąd pochodzą. Dokumentację można dostarczyć osobiście, drogą e-mailową na adres: muzeum@muzeumsochaczew.pl, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem strony Muzeum Ziemi Sochaczewskiej na FB. Należy określić sposób odbioru odznaki – osobiście w siedzibie muzeum, lub na podany adres wysyłki (tylko na terenie RP).

 4. Koszt wysyłki odznaki listem poleconym wynosi 12 zł, odznaki odbierane w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą są bezpłatne.

 5. Wpłacać można na nasze konto: 85 9283 0006 0000 2011 2000 0010.

 6. Uwaga! Aby przyspieszyć termin wysyłki w tytule przelewu proszę koniecznie umieścić wpis Odznaka Bzura 1939 (Muzeum zastrzega sobie termin wysyłki w ciągu 7 dni roboczych).

 7. Uwaga! Opłata nie jest ceną za odznakę – aby ją uzyskać należy poprzedzić wpłatę dostarczeniem wymienionej wcześniej dokumentacji.

 1. Wykaz miejsc pamięci związanych ze szlakiem bojowym „Szlakiem bohaterów bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim” znajduje się m.in. na stronie internetowej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą pod linkiem: http://www.muzeumsochaczew.pl/trakt-pamieci-bohaterow-bitwy-nad-bzura.

Dr Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk – Westerplatte, 1 września 2020 r.

Paweł Rozdżestwieński – dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celach archiwalnych lub statystycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane jako RODO.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
pl. Tadeusza Kościuszki 12
96-500 Sochaczew
tel./fax (46) 862-33-09
http://www.muzeumsochaczew.pl
e-mail: muzeum@muzeumsochaczew.pl