Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Celem odznaki jest zapoznanie się przez zdobywających z miejscami pamięci narodowej na terenie Polski.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie, które zdobywa się w kolejności od brązowej do złotej.

 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia na terenie całej Polski, również podczas zdobywania innych odznak turystyczno-krajoznawczych.

 4. Odznaka zweryfikowana na podstawie kroniki jest odpłatna (koszt odznaki 9,00 zł).

 5. W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 6. Miejscem pamięci narodowej jest:

  • grób lub cmentarz wojenny;

  • nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, muzea tradycji niepodległościowych, kopiec;

  • inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.

 2. Potwierdzenia należy uzyskiwać w specjalnie założonej kronice (forma kroniki jest dowolna).

 3. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych obiektach – zbierając pieczątki miejscowe (kościół, poczta, sklep, itp.) Oprócz potwierdzenia należy również podać podstawowe informacje o zwiedzanym obiekcie – nazwa, data powstania, itp. Można zamieścić widokówkę, szkic lub własnoręcznie wykonane zdjęcie. W wyjątkowych okolicznościach potwierdzenia może dokonać również osoba uprawniona – kierownik wycieczki, przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktor krajoznawstwa PTTK (maksymalnie 10% punktacji na dany stopień odznaki).

 4. Raz zwiedzany obiekt nie może być zaliczony powtórnie do punktacji na wyższy stopień odznaki.

III. Punktacja.

 1. Punktacja za poszczególne obiekty miejsc pamięci narodowej wynosi 5 pkt.

 2. Punktacja dodatkowa:

  • za zwiedzenie obiektu poza województwem zamieszkania ubiegającego się o odznakę 5 pkt.

  • udział w odczycie lub prelekcji na temat miejsc pamięci narodowej 3 pkt.

  • prowadzenie odczytu lub prelekcji na temat miejsc pamięci narodowej 10 pkt.

  • udokumentowana opieka nad dowolnie wybranym miejscem pamięci narodowej 10 pkt. w ciągu 1. roku.

  • własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu (wklejone do kroniki) 1 pkt. – maksymalnie 2 zdjęcia danego obiektu.

 3. Punktacja na poszczególne stopnie odznaki:

  • Odznaka w stopniu brązowym 100 pkt.

  • Odznaka w stopniu srebrnym 250 pkt. (poza województwem swojego miejsca zamieszkania należy zdobyć 150 pkt.)

  • Odznaka w stopniu złotym 400 pkt. (poza województwem swojego miejsca zamieszkania należy zdobyć 350 pkt.)

 4. Aby zdobyć odznakę w stopniu srebrnym należy dodatkowo zwiedzić 5 obiektów spośród wymienionych w wykazie.

 5. Aby zdobyć odznakę w stopniu złotym należy dodatkowo zwiedzić 15 obiektów spośród wymienionych w wykazie.

IV. Weryfikacja odznaki.

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.

 2. Weryfikacji dokonuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”.

 3. Kroniki należy nadsyłać na adres:

  • Oddział PTTK Łódź-Polesie, ul. Lipowa 48, 90-630 Łódź,

  • Klub Sportowy „Kolumbus” przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi, ul. Nawrot 104, 90-029 Łódź.

 4. Turyści spoza Łodzi przesyłają kronikę na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną.

 5. Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki po uiszczeniu opłaty dołącza się odznaki ( kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).

V. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy działaczy Klubu Turystyki Motorowej „MOBIL – ŁÓDŹ” O/PTTK Łódź-Polesie oraz Sekcji Motorowej Klubu Sportowego „Kolumbus” Łódź.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki, który może przyznawać Odznaki Honorowe poza ww. wymaganiami.

Regulamin oraz projekt graficzny odznaki opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Polski: Agata i Krzysztof Góra.

Wykaz obiektów wymaganych na stopień srebrny i złoty:

Województwo dolnośląskie

 1. Wrocław – Obóz pracy – Ausländer-Auffanglager Clausewitzstrasse.

 2. Wrocław – Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej.

 3. Wrocław – Cmentarz żołnierzy polskich przy ulicy Grabiszyńskiej.

 4. Wrocław – Fontanna Pamięci.

 5. Wrocław – Obóz koncentracyjny na Tarnogaju.

 6. Wrocław – Pomnik pomordowanych członków organizacji „Olimp”.

 7. Wrocław – Pomnik pomordowanych profesorów lwowskich szkół akademickich.

 8. Wrocław – Synagoga pod Białym Bocianem.

 9. Wrocław – Zakład Karny nr 1.

 10. Rogoźnica – Gross-Rosen – Państwowe Muzeum w Rogoźnicy.

Województwo kujawsko-pomorskie

 1. Podgórze i Glinki – Obozy jenieckie (Toruń – Wielka Nieszawka).

 2. Toruń – Cmentarz Barbarka.

 3. Toruń – Fort VII.

 4. Toruń-Rudak – teren obozu jenieckiego i obozu pracy przymusowej.

 5. Bydgoszcz – Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku.

 6. Bydgoszcz-Fordon – „Dolina Śmierci”.

 7. Las Rybieniec k. Chełmna – Obelisk ku czci ofiar terroru hitlerowskiego.

 8. Potulice – Cmentarz ofiar II wojny światowej w Potulicach.

Województwo lubelskie

 1. Lublin – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (dawne więzienie gestapo).

 2. Lublin – Zamek Lubelski – Muzeum.

 3. Majdanek – Państwowe Muzeum na Majdanku.

 4. Bełżec – Muzeum i Miejsce Pamięci.

 5. Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia.

 6. Chełm – Stalag 319 i Las Borek.

 7. Kock – cmentarz wojskowy i izba pamięci.

 8. Osuchy – cmentarz partyzancki i miejsce pamięci.

 9. Parczew – Kamień upamiętniający egzekucję więźniów z Zamku Lubelskiego.

 10. Parczew – Krzyż i tablica ku czci ppor. Jana Lisonia z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

 11. Parczew – symboliczny grób ofiar obozów koncentracyjnych.

 12. Poniatowa – Obóz Pracy w Poniatowej.

 13. Sobibór – Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze.

 14. Zamość – Rotunda Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny.

 15. Zwierzyniec – obóz przejściowy.

Województwo łódzkie

 1. Łódź – Muzeum Tradycji Niepodległościowych – Oddział Radogoszcz.

 2. Łódź – Obóz dla młodocianych Polaków przy ul. Przemysłowej.

 3. Łódź – Park Ocalałych i Pomnik Polaków Ratujących Żydów.

 4. Łódź – Stacja Radegast.

 5. Łódź – Szlak Pamięci Litzmannstadt Getto.

 6. Piotrków Trybunalski – Klasztor bernardynów.

 7. Wieluń – Ruiny kolegiaty.

Województwo małopolskie

 1. Kraków – Fabryka Schindlera.

 2. Kraków – Krzesła-pomniki na Placu Bohaterów Getta.

 3. Kraków – Muzeum Apteka „Pod Orłem”.

 4. Kraków – Muzeum Armii Krajowej.

 5. Kraków – Muzeum Historii Miasta Krakowa. Oddział „Ulica Pomorska”.

 6. Kraków-Płaszów – pomnik i tablice pamiątkowe poświęcone pamięci ofiar obozu.

 7. Gruszowiec – pomnik ofiar pacyfikacji.

 8. Ochotnica – Pomnik ku czci ofiar „Krwawej Wigilii”.

 9. Oświęcim – Auschwitz-Birkenau – Miejsce Pamięci i Muzeum.

Województwo mazowieckie

 1. Warszawa – Aleja Szucha 25.

 2. Warszawa – Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) na Powązkach.

 3. Warszawa – Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

 4. Warszawa – Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli – Niepokonani”.

 5. Warszawa – Muzeum Katyńskie.

 6. Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego.

 7. Warszawa – Muzeum Więzienia „Pawiak”.

 8. Warszawa – Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

 9. Warszawa – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

 10. Warszawa – Pomnik Powstania Warszawskiego.

 11. Warszawa – Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów.

 12. Palmiry – Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry i cmentarz.

 13. Treblinka – Muzeum Walki i Męczeństwa.

 14. Pruszków – Muzeum Dulag 121.

 15. Pruszków – Pomnik przywódców Państwa Podziemnego w Pruszkowie.

 16. Pruszków – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego.

 17. Pomiechówek – obóz jeniecki i getto.

 18. Suchożebry – Stalag 366, cmentarz jeniecki i pomnik.

 19. Studzianki – Pomnik ku czci poległych w walkach w sierpniu 1944 r.

Województwo podkarpackie

 1. Baligród – pomnik ofiar UPA.

 2. Brzostek – Cmentarz wojenny I wojny światowej.

 3. Chotyniec – pomnik poległych w walce z UPA.

 4. Cisna – mogiła żołnierzy poległych w walkach z UPA.

 5. Czarna – Cmentarz wojenny I wojny światowej.

 6. Jasło – Cmentarz wojenny I i II wojny światowej.

 7. Mielec – Ściana Katyńska.

 8. Mielec – Ściana pamięci żołnierzy polskich.

 9. Mielec – pomnik żołnierzy AK.

 10. Rzeszów – Pomnik chwały żołnierzy AK.

 11. Warzyce – Pomnik ofiar masowych egzekucji z czasów II wojny światowej.

Województwo podlaskie

 1. Białystok – Głaz Lotnika.

 2. Białystok – Cmentarz Żydowski.

 3. Białystok – Pomnik ofiar wojny polsko-bolszewickiej.

 4. Białystok – Pomnik Żołnierzy AK.

 5. Białystok – Pomnik mordu katyńskiego.

 6. Białystok – Pomnik Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie.

 7. Białystok – Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki.

 8. Białystok – Pomnik spalonej Wielkiej Synagogi.

 9. Białystok – Cmentarz Getta.

 10. Białystok – Pomnik obrońców Białegostoku.

 11. Bielsk Podlaski – Izba Pamięci (Muzeum Martyrologii).

 12. Jedwabne – pomnik ofiar pogromu.

 13. Wizna – schron (Góra Strękowa) i obelisk pamiątkowy.

 14. Zambrów – pomnik ku czci zamordowanych.

Województwo pomorskie

 1. Gdańsk – Poczta Polska.

 2. Gdańsk – Westerplatte.

 3. Gdańsk – Stocznia.

 4. Gdynia – Stocznia.

 5. Sztutowo – Muzeum Stutthof.

 6. Lębork – Pomnik pamięci ofiar obozu koncentracyjnego.

 7. Gniew – obóz przesiedleńczy.

 8. Wejherowo – Obelisk i tablice pamiątkowe ku czci ofiar masowych egzekucji.

Województwo śląskie

 1. Katowice – Pomnik ofiar Katynia.

 2. Katowice – Pomnik Tadeusza Kościuszki.

 3. Katowice – pomnik Wojciecha Korfantego.

 4. Katowice – Pomnik harcerzy września.

 5. Katowice – Pomnik poległych górników Kopalni Wujek.

 6. Katowice – Pomnik powstańców śląskich.

 7. Katowice – Wieża spadochronowa.

 8. Bielsko – Biała – Pomnik konfederatów barskich.

 9. Gliwice – Radiostacja.

 10. Jaworzno – Obóz „Neu-Dachs”.

 11. Rychwałd – Pomnik poległych podczas I i II wojny światowej.

 12. Szczyrk – Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych.

Województwo świętokrzyskie

 1. Kielce – Muzeum Pamięci Narodowej.

 2. Koprzywnica – krzyż i tablica pamiątkowa.

 3. Michniów – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie.

 4. Radoszyce – kamień z tablicami upamiętniającymi walki partyzanckie.

 5. Skalbmierz – pomnik upamiętniający pacyfikację ludności oraz bitwę partyzantów i czołgistów radzieckich z oddziałami niemieckimi.

Województwo warmińsko-mazurskie

 1. Działdowo – Obóz przejściowy.

 2. Lubawa – Obóz dla młodocianych.

 3. Olsztyn – Szpital psychiatryczny i pomnik w Kortowie.

Województwo wielkopolskie

 1. Poznań – Cytadela.

 2. Poznań – Muzeum Armii „Poznań”.

 3. Poznań – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII.

 4. Poznań – Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu.

 5. Chełmno – Muzeum byłego Obozu Zagłady.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Łodź-Polesie”
im. prof. Jana Dylika w Łodzi
ul. Lipowa 48, 90-630 Łódź
tel. (42) 632-66-91
mobile: (+48) 725 211 008
http://www.lodz-polesie.pttk.pl
e-mail: poczta@lodz-polesie.pttk.pl

Klub Sportowy „Kolumbus”
przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi
ul. Nawrot 104, 90-029 Łódź
http://www.kskolumbus.pl
Kontakt do prezesa:
mobile: (+48) 573 068 292
e-mail: krzysztofgora@onet.eu