Odznaka 1. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 3. a 18. rokiem życia jak i osoby dorosłe będące członkami Klubu KZKG RP. Dzieci i młodzież wycieczki górskie mogą odbywać tylko pod opieką osób dorosłych.

 2. Za szczyt zdobyty uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Dopuszczalne formy to marsz, bieg, jazda na rowerze, jazda na nartach i jazda konna.

 3. Zdobywanie odznak górskich KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. Odznaki weryfikujemy i wykupujemy stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana korona. Nie ma absolutnie możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni. Od tej zasady niema żadnego odstępstwa. Czyli zdobywacie korony jakie chcecie, kiedy chcecie i w ilościach jakie chcecie.

 4. Honorujemy i zaliczamy wszystkie szczyty zdobyte przed faktem przystąpienia do Klubu. Dla klubu ważny jest fakt zdobycia szczytu a nie data kiedy to miało miejsce. Rubryka data w książeczkach stworzona jest tylko dla was. Klubu jako weryfikatora przy przyjętych zasadach data nie interesuje. Nie jest to rubryka obowiązkowa do wypełnienia.

 5. Wykaz Koron KZKG RP.

Nazwa korony

Symbol
korony

Liczba
szczytów

Liczba
stopni

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich

Korona Najwybitniejszych Szczytów
Gór Polskich

KNSGP

50

4

5

20

35

50

Dziecięca Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich

D-KNSGP

10

1

Młodzieżowa Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich

M-KNSGP

20

1

Duża Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich

DKNSGP

80

3

30

55

80

Korona Najwybitniejszych Szczytów
Karpat Polskich

KNSKP

50

4

5

20

35

50

Korona Najwybitniejszych Szczytów
Sudetów Polskich

KNSSP

30

4

3

10

20

30

Korony pojedynczych pasm górskich

Korona Beskidu Makowskiego

KBMK

10

3

1

5

10

Korona Beskidu Małego

KBMŁ

20

4

1

5

10

20

Zdobywca Korony Beskidu Niskiego

ZKBN

20

4

1

5

10

20

Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego

ZKBS

20

4

1

5

10

20

Korona Beskidu Śląskiego

KBŚ

30

4

1

10

20

30

Korona Beskidu Wyspowego

KBW

20

4

1

5

10

20

Korona Beskidu Żywieckiego

KBŻ

35

4

1

10

25

35

Korona Bieszczad

KB

30

4

1

10

20

30

Korona Gorców

KG

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Sanocko-Turczańskich

KGS-T

10

3

1

5

10

Korona Pienin

KP

10

3

1

5

10

Zdobywca Korony Polskich Tatr

ZKPT

35

4

1

10

20

30

Korona Pasm Podhalańskich

KPP

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Bardzkich

KGBA

10

3

1

5

10

Korona Gór Bialskich

KGBI

5

2

1

5

Korona Gór Bystrzyckich

KGBY

10

3

1

5

10

Korona Gór Izerskich

KGI

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Kaczawskich

KGKC

10

3

1

5

10

Korona Gór Kamiennych

KGKM

20

4

1

5

10

20

Korona Gór Opawskich

KGOP

10

3

1

5

10

Korona Gór Orlickich

KGOR

5

2

1

5

Korona Gór Sowich

KGSO

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Stołowych

KGST

10

3

1

5

10

Korona Gór Wałbrzyskich

KGW

10

3

1

5

10

Korona Gór Złotych

KGZ

10

3

1

5

10

Korona Karkonoszy

KK

20

4

1

5

10

20

Korona Masywu Ślęży

KMŚL

5

2

1

5

Korona Masywu Śnieżnika

KMŚN

10

3

1

5

10

Korona Rudaw Janowickich

KRJ

10

3

1

5

10

Korona Świętokrzyska

15

4

1

5

10

15

Inne projekty

Nazwa odznaki

Symbol
odznaki

Liczba
szczytów

Liczba
stopni

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

Platynowa

Tysięczniki Polskich Gór

Tysięczniki Polskich Gór

TPG

250

5

15

50

110

180

250

Sudeckie Tysięczniki

ST

50

4

5

20

35

50

Karpackie Tysięczniki

KT

200

5

10

50

100

150

200

Korony Górskie Trzech Narodów

Zdobywca Koron Górskich
Trzech Narodów KZKG RP

3 N

5

3

1 zł. RP
1 pop.
Cz. i Sł.

2 zł. RP
1 br. Cz.
lub Sł.

3 zł. RP
1 br.
Cz. i Sł.

Korona Najwybitniejszych
Szczytów Czech

KNSC

80

5

5

15

35

55

80

Korona Najwybitniejszych
Szczytów Słowacji

KNSS

80

5

5

15

35

55

80

Tiara Polskich Gór

Tiara Polskich Gór

 

90

5

5

20

45

70

90

 1. Klub dopuszcza do weryfikacji wszelkiego rodzaju materiały weryfikacyjne. Pieczątki zebrane na szlaku. Mogą to być scany lub ksero legitymacji lub książeczek świadczących o zdobyciu odznak u innych wydawców typu GOT PTTK lub PTT, KGP dotyczy to dokładnie wszystkich bez wyjątku. To bardzo upraszcza wam zebranie materiałów weryfikacyjnych. Zamiast pisać potwierdzenie książeczka KGP str. nr … wystarczy, że napiszecie zdobywca KGP nr …

 2. Uwaga bardzo prosimy aby nie nadsyłać nam oryginałów książeczek innych wydawców. Na poczcie może coś zginąć i tego nie da się już odtworzyć. Mogą to być prywatne kroniki, zdjęcia ze szczytów, zapisy przebytych tras endomondo, bilet zakupione przy wejściu na teren parku narodowego. Spory problem stanowią góry nieposiadające żadnej tabliczki z nazwą szczytu. Nie obawiajcie się. te szczyty są zazwyczaj szczytami przejściowymi i tutaj sama logika szlaku wskazuje, że na danym szczycie musieliście być. Formalnie szczyty nieposiadające żadnych oznakowań nie podlegają obowiązkowi dostarczenia materiału weryfikacyjnego.

 3. Temat bardzo ważny. dotyczący osób, które po górach chodzą dużo i od dawna. Lata wstecz nie wiedzieliście, że kiedyś ktoś będzie wymagał od was materiału weryfikacyjnego. Nie przejmujcie się tym. Klub działa na zasadzie zaufania. Byłeś na szczycie super, weryfikator ci go zaliczy w poczet zdobytych.

 4. Zdjęcia prosimy kierować na adres e-mail: kzkg@koronygor.pl.

 5. Zdjęcia podpisujemy: Pasmo górskie i nazwa szczytu.

 1. Zasady przyjęte przy weryfikacji:

  1. Każda weryfikacja zaczyna się od konieczności wysłania odpowiednio wypisanych klubowych książeczek weryfikacyjnych w oryginale, Pocztą Polską do klubu. Wysłanie e-maila czy przelewu nie powoduje faktu rozpoczęcia procedury weryfikacyjnej.

  2. Osoba wysyłająca materiały do weryfikacji proszona jest o określenie jakie odznaki i jakie stopnie mamy weryfikować. Przy określaniu odznak najprościej stosować symbole odznak podane w tabeli z pkt. 4 – Wykaz Koron KZKG RP. Najbardziej pomocne dla weryfikatora jest przekazanie takiej listy w wersji papierowej przesłanej wraz z materiałami weryfikacyjnymi. I o taką wersję prosimy. Proszę nie przepisujcie książeczek w e-mailach. Po to są stworzone rubryki do każdej korony aby było wam łatwiej i wygodniej.

  3. Prosimy aby książeczki weryfikacyjne były wypełniane według zamieszczonych poniżej wzorów.

  4. Po weryfikacji uczestnik otrzyma informację dotyczącą stanu weryfikacji. Czyli jakie odznaki i w jakich stopniach zostały zweryfikowana (e-mail, sms, najczęściej telefon – jedna z tych form).

  5. Jednocześnie osoba zlecająca weryfikację otrzyma informacje na temat wysokości wymaganej opłaty za zweryfikowane odznaki i przesyłkę pocztową. Wysokość opłaty będzie zawsze zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie www.koronygor.pl (rubryka nagrody).

  6. Po dokonaniu przelewu i zarejestrowaniu wpłaty na koncie klubu, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.

 2. Klub zastrzega sobie prawo realizacji zleceń od 2. do 8. tygodni. Te dłuższe okresy oczekiwania mogą być powodowane chorobą weryfikatora, czasowymi brakami akcesoriów w magazynach. Prosimy wtedy o cierpliwość i wyrozumiałość.

WZORY PRZYDATNE PRZY UZUPEŁNIANIU KSIĄŻECZKI WERYFIKACYJNEJ

Wariant weryfikacji książeczką potwierdzeń klubu KZKG RP.

M n.p.m.

Data

Potwierdzenie

Weryfikacja

1602

2015.05.01

KS. NR 1 str. 17

 

1725

 

 

 

1557

2015.07.12

KS. NR 1 str. 21

 

1425

2017.04.03

KS. NR 2 str. 15

 


Szczyt

M n.p.m.

Data

Potwierdzenie

Weryfikacja

Lubomir

904

2015.06.11

KS. NR 1 str. 19

 

Łysina

891

2015.06.11

KS. NR 1 str. 19

 

Koskowa Góra

867

 

 

 

Zembalowa

859

2018.08.14

KS. NR 2 str. 33

 

Wariant na potwierdzenia zdobyczy innymi materiałami weryfikacyjnymi.

M n.p.m.

Data

Potwierdzenie

Weryfikacja

1602

2009.08.07

GOT PTTK 1 str. 18

 

1725

2011.07.06

Prywatna kronika str. 14

 

1557

2009.05.12

GOT PTT str. 21

 

1425

2021.05.03

Ślad GPS

 


Szczyt

M n.p.m.

Data

Potwierdzenie

Weryfikacja

Lubomir

904

2013.09.07

KGP nr 568

 

Łysina

891

 

 

 

Koskowa Góra

867

2014.08.05

Zdjęcia e-mail z 2015.06.03

 

Zembalowa

859

2007.03.02

Zdjęcia e-mail z 2017.08.01

 


Odznaka

PROJEKT
ODZNAK KRAJOZNAWCZYCH „WAGABUNDA”

Projekt turystyczno-krajoznawczy Klubu Zdobywców Koron Górskich Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP) obejmujący 17 programów ogólnopolskich. Obowiązuje jedno wpisowe i dwie książeczki do całego projektu.

Lp.

Nazwa odznaki

Liczba
stopni

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

1.

Najpiękniejsze zabytki RP

4

5

20

40

60

2.

Osady i Grodziska RP

4

3

10

15

20

3.

Zamki i Zamczyska RP

4

5

15

30

45

4.

Stare Miasta RP

4

3

8

12

16

5.

Miasteczka RP

4

5

15

25

35

6.

Pałace i Dwory RP

4

5

20

35

50

7.

Ratusze RP

4

5

10

20

30

8.

Kamienice RP

4

5

15

25

35

9.

Skanseny RP

4

3

8

12

15

10.

Muzea RP

4

5

15

25

35

11.

Twierdze Nowożytne RP

4

5

10

15

20

12.

Podziemne Trasy Turystyczne RP

4

3

10

20

30

13.

Zabytki Kultury Żydowskiej RP

4

5

10

15

25

14.

Miejsca Martyrologii na Terenach RP

4

5

10

15

25

15.

Relikty PRL-u w RP

4

5

10

20

30

16.

Skarby Kultury UNESCO RP

4

3

8

12

16

17.

Moja Odznaka Krajoznawcza RP

4

10

30

70

95

Poprzedni Regulamin Klubu Zdobywców Koron Górskich RP
(obowiązujący w latach 2021-2022)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl