Odznaka 1. Zasady akcji promocyjnej „Szprotawska Odznaka Turystyczna” określają zakres i warunki uczestnictwa w akcji, określone przez Burmistrza Szprotawy.

 2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej „Szprotawska Odznaka Turystyczna” jest dobrowolne.

 3. Akcja promocyjna „Szprotawska Odznaka Turystyczna” prowadzona jest na terenie Gminy Szprotawa w okresie od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 4. Celem promocyjnej „Szprotawska Odznaka Turystyczna” jest promocja Gminy Szprotawa i promocja jej walorów turystycznych i przyrodniczych, popularyzacji krajoznawstwa, krzewienie turystyki, rekreacji i edukacji regionalnej oraz propagowanie zdrowego trybu życia.

 5. W ramach akcji promocyjnej „Szprotawska Odznaka Turystyczna” każdy zainteresowany po okazaniu Burmistrzowi Szprotawy fotografii z pobytu w 25. miejscach turystycznych ziemi szprotawskiej spośród katalogu takich miejsc z terenu Gminy Szprotawa ujętych na liście opracowanej przez Biuro Turystyki i Edukacji Regionalnej Urzędu Miejskiego w Szprotawie i zamieszczonej na stronie www.szprotawa.pl w zakładce „Dla turystów”, otrzyma przypinkę promocyjną o nazwie: „Szprotawska Odznaka Turystyczna” zwana dalej SZOT, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszych zasad oraz dyplom potwierdzający jej przyznanie zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.

Lista kwalifikowanych obiektów

 1. Rozdroże Długie (Pętla Wiewióra).

 2. Zamek w Witkowie.

 3. Punkt dydaktyczny (końcowy) ścieżki przyrodniczo-leśnej „Potok Sucha”.

 4. Wiata nad Stawami Bobrowickimi na trasie Pętli Bobrowickiej.

 5. Wały Śląskie (ciąg południowy koło Piotrowic).

 6. Wiata w rezerwacie przyrody „Buczyna Szprotawska”.

 7. Pomnik przyrody Dąb „Vim Sampers” (hist. „Blaszak”).

 8. Pałac w Henrykowie.

 9. Pałac w Wiechlicach.

 10. Gród Chrobry w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Park Słowiański”.

 11. Ratusz w Szprotawie.

 12. Romański kościół św. Andrzeja w Szprotawie.

 13. Dawny klasztor magdalenek w Szprotawie.

 14. Tablica Bertolda z Wierzbna na ścianie kościoła Wniebowzięcia NMP w Szprotawie.

 15. Zbiory muzealne w dawnym klasztorze w Szprotawie.

 16. Ścieżka dydaktyczna „Park Huta” w Szprotawie-Iławie (przy szczelinach plot.).

 17. Grzęzawisko Chorwackie w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Park Słowiański”.

 18. Miłorzęby chińskie w Parku Göpperta w Szprotawie.

 19. Kładka na śmigle wiatraka w Szprotawie.

 20. Dom Johanna Heinricha Göpperta w Szprotawie.

 21. Brama Żagańska w Szprotawie.

 22. Fontanna Delfiny w Parku Göpperta w Szprotawie.

 23. Zamek w Szprotawie.

 24. Paleopark Szprotawa.

 25. Pomnik przyrody „Dąb Chrobry” (spalony).

 26. Kamień Henryka przy Linii Henryka.

 27. Poniemiecki cmentarz w Szprotawce.

 28. Kapliczka pod Lasem Przędzowym.

 29. Krzyż pokutny w Puszczykowie.

 30. Kamień von Stoscha (Pętla Wiewióra).

 31. Kajakiem po Szprotawie (dotyczy pływania kajakiem rz. Szprotawa lub Bóbr).

 32. Pustynia Kozłowska.

 33. Pałac w Chichach.

 34. Wieża widokowa nad Stawami Przemkowskimi.

 35. Spalona Wieś (Pogorzele).

 36. Bunkier w Wilkocinie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Urząd Miejski w Szprotawie
Biuro Turystyki i Edukacji Regionalnej
pl. Kościelny 2, 67-300 Szprotawa
tel./fax (68) 376-38-11
mobile (+48) 795 557 065
http://www.szprotawa.pl
http://borynam.wixsite.com/sprotavia-touristica
e-mail: cas@szprotawa.pl