W celu popularyzacji najpiękniejszych terenów pogórzy polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawia Odznakę Turystyczną „Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich” przyznawaną za ich przejście szlakami turystycznymi.

§ 1

Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich składa się z 4 części.

§ 2

  1. Pogórze Przemyskie – przyznawana za przejście w Górach Słonnych i Pogórzu Przemyskim wyznaczonej trasy Sanok – Dynów.

  2. Pogórze Dynowsko-Strzyżowskie – przyznawana za przejście na Pogórzu Dynowsko-Strzyżowskim wyznaczonej trasy Dynów – Kołaczyce.

  3. Pogórze Ciężkowickie – przyznawana za przejście na Pogórzu Ciężkowickim wyznaczonej trasy Kołaczyce – Ciężkowice.

  4. Pogórze Rożnowskie – przyznawana za przejście na Pogórzu Rożnowskim wyznaczonej trasy Ciężkowice – Rożnów.

§ 3

Zdobywanie poszczególnych części odznaki odbywa się w dowolnej kolejności, w nieograniczonym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4

Przebieg tras przez poszczególne pogórza oraz liczbę punktów za pokonane odcinki zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 5

Zdobywanie Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania innych odznak GOT PTTK.

§ 6

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 7

Wypełnione książeczki Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odpowiedniej części odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

Wzory poszczególnych części odznaki zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 9

Ostateczną interpretacje tego regulaminu dokonuje Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.

§ 10

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 15.01.2019 r.

Załącznik nr 1
Punktacja do zdobywania Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich

Pogórze Przemyskie

Lp.

Trasa

Punkty
według GOT

1.

Sanok – Orli Kamień

8/6

2.

Orli Kamień – Słonny Wierch (zachodni)

8/6

3.

Słonny Wierch (zachodni) – Słonny Wierch (wschodni)

7/7

4.

Słonny Wierch (wschodni) – Zawadka

10/13

5.

Zawadka – Poręba Wysoka

6/4

6.

Poręba Wysoka – Leszczawa Górna

5/6

7.

Leszczawa Górna – Bircza

9/9

8.

Bircza – Kopystańka (zachodnia)

10/9

9.

Kopystańka (zachodnia) – Kopystańka

5/3

10.

Kopystańka – Brylińce

5/7

11.

Brylińce – Wapielnica

10/9

12.

Wapielnica – Przemyśl

6/8

13.

Przemyśl – Ostrów – Kuńkowce – Łętownia (szlakiem rowerowym)

4/4

14.

Łętownia – Karczmarowa

7/5

15.

Karczmarowa – Bukowy Garb

4/4

16.

Bukowy Garb – Helusz

7/7

17.

Helusz – kota nad Nienadową

6/5

18.

Kota nad Nienadową – Kopce

11/11

19.

Kopce – kota nad Kosztową i Laskówką

10/10

20.

Kota nad Kosztową i Laskówką – Bachórz

5/7

21.

Bachórz – Dynów

4/4

Sanok – Dynów (razem)

147/144

Proponowana trasa

Trasa: Dom Turysty w Sanoku – Dynów | mapa-turystyczna.pl

Pogórze Dynowsko-Strzyżowskie

Lp.

Trasa

Punkty
według GOT

1.

Dynów – Na Gratach

11/9

2.

Na Gratach – Ujazdy

4/5

3.

Ujazdy – Wilcze

7/6

4.

Wilcze – Kamienna

7/8

5.

Kamienna – Niebylec

4/6

6.

Niebylec – kota 445 nad Gwoździanką

6/4

7.

Kota 445 nad Gwoździanką – Godowa Górna

5/7

8.

Godowa Górna – Brzeżanka

7/4

9.

Brzeżanka – Kiczary Wyżne

13/12

10.

Kiczary Wyżne – Sucha Góra

8/7

11.

Sucha Góra – Zamek Krzemieniec

5/5

12.

Zamek Krzemieniec – Królewska Góra

2/1

13.

Królewska Góra – Czarnówka

13/14

14.

Czarnówka – Wiśniowa

7/9

15.

Wiśniowa – Klonowa Góra

14/11

16.

Klonowa Góra – kota nad Gogołowem

7/9

17.

Kota nad Gogołowem – Kołaczyce

10/11

Dynów – Kołaczyce (razem)

130/128

Proponowana trasa

Trasa: Kołaczyce – Dynów | mapa-turystyczna.pl

Pogórze Ciężkowickie

Lp.

Trasa

Punkty
według GOT

1.

Kołaczyce – Liwocz

12/9

2.

Liwocz – Gilowa Góra

16/17

3.

Gilowa Góra – Kokocz

11/10

4.

Kokocz – Zalasowa

7/6

5.

Zalasowa – Trzemeska Góra

7/6

6.

Trzemeska Góra – las Tuchowski – Ryglice

11/13

7.

Ryglice – Brzanka

9/6

8.

Brzanka – Rzepiennik Biskupi

6/6

9.

Rzepiennik Biskupi – Skamieniałe Miasto

9/6

10.

Skamieniałe Miasto – Ciężkowice

3/4

Kołaczyce – Ciężkowice (razem)

91/83

Proponowana trasa

Trasa: Kołaczyce – Ciężkowice | mapa-turystyczna.pl

Pogórze Rożnowskie

Lp.

Trasa

Punkty
według GOT

1.

Ciężkowice – Bruśnik

8/7

2.

Bruśnik – Falkowa

3/2

3.

Falkowa – Bukowiec

5/3

4.

Bukowiec – Siekierczyna

5/7

5.

Siekierczyna – Bacówka Jamna

6/4

6.

Bacówka Jamna – Jastrzębia Górna

6/8

7.

Jastrzębia Górna – Sucha Góra

5/4

8.

Sucha Góra – Styr

11/9

9.

Styr – Olszowa

3/4

10.

Olszowa – Bacówka Jamna

5/3

11.

Bacówka Jamna – Bukowiec

5/5

12.

Bukowiec – Przydonica

8/10

13.

Przydonica – Dział – Gródek nad Dunajcem

4/4

14.

Gródek nad Dunajcem – Majdan

7/5

15.

Majdan – Rożnów

3/6

Ciężkowice – Rożnów (razem)

84/81

Sanok – Rożnów (razem)

452/436

Proponowana trasa

Trasa: Ciężkowice, komisariat – Rożnów | mapa-turystyczna.pl

Załącznik nr 2
Wzory poszczególnych części Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich

Odznaka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaśle
ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło
tel./fax (0-13) 446-33-40
mobile: (+48) 516 778 202
http://www.jaslo.pttk.pl
e-mail: pttkjaslo@wp.pl