Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka „Korona Gór Europy” została ustanowiona w 2019 r., przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Celem odznaki jest zaktywizowanie turystów górskich do zdobywania bardziej wymagających szczytów i poznawania piękna naszego kontynentu.

 2. Odznaka „Korona Gór Europy” obejmuje wszystkie najwyższe szczyty w poszczególnych 47. państwach Europy, zgodnie z załączonym wykazem.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie:

  1. brązowa – przyznawana za zdobycie 16. różnych szczytów, dowolnie wybranych z załączonego wykazu, przy czym trzy szczyty muszą mieć wysokość powyżej dwóch tysięcy metrów;

  2. srebrna – przyznawana za zdobycie 32. różnych szczytów, dowolnie wybranych z załączonego wykazu, przy czym sześć szczytów musi mieć wysokość powyżej dwóch tysięcy metrów;

  3. złota – przyznawana za zdobycie wszystkich 47. szczytów z załączonego wykazu.

 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte od 1.01.2000 r. Czas zdobywania kolejnych szczytów jest nieograniczony.

 4. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo i w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.

 5. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegać zasad i odnośnych przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych państwach Europy.

 6. Każdy uczestnik projektu podejmuje na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze zdobywaniem szczytów z wykazu.

 7. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznaki ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia.

 1. Poświadczenia zdobycia szczytów do odznaki gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Korona Gór Europy”, z podaniem daty wejścia.

 2. Poświadczeniem są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Za poświadczenia uważa się również fotografię zdobywcy szczytu wykonaną w charakterystycznym miejscu szczytu (np. przy tablicy z nazwą szczytu).

 3. Książeczkę Odznaki „Korona Gór Europy” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie; należy opisać ją na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

IV. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki „Korona Gór Europy” jest książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami zdobycia poszczególnych szczytów.

 2. Ubiegający się o Odznakę „Korona Gór Europy”, przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami, do weryfikacji w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie, bądź przesyła ją pocztą, dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu książeczki odznaki, pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki w odpowiednim stopniu.

 4. Zweryfikowana książeczka odznaki stanowi legitymację do jej kupienia i noszenia. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.

 5. Zdobywca Odznaki „Korona Gór Europy”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wymaganych przy weryfikacji, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki, wyraża również zgodę na publikację w wykazie zdobywców tej odznaki: swojego imienia i nazwiska; kraju i miejsca zamieszkania; daty zdobycia odznaki; fotografii – jeśli ją dostarczy.

V. Przepisy końcowe.

 1. Wszystkie wątpliwości, wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.

 2. Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Korona Gór Europy”, można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków.

 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, w dniu 22.07.2019 r.

WYKAZ SZCZYTÓW
(WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI)
OBJĘTYCH ODZNAKĄ „KORONA GÓR EUROPY”

Lp.

Państwo

Wysokość
[w m n.p.m.]

Nazwa góry

Pasmo/położenie

1.

Francja

4809

Mont Blanc

Masyw Mont Blanc

2.

Włochy

4748

Monte Bianco di Courmayeur

Masyw Mont Blanc

3.

Szwajcaria

4634

Dufourspitze

Alpy Pennińskie, Monte Rosa

4.

Austria

3798

Großglockner

Alpy, Wysokie Taury

5.

Hiszpania

3479

Mulhacén

Sierra Nevada

6.

Niemcy

2962

Zugspitze

Wettersteingebirge

7.

Andora

2942

Pic de Coma Pedrosa

Pireneje

8.

Bułgaria

2925

Musała

Riła

9.

Grecja

2918

Mitikas

Masyw Olimpu

10.

Słowenia

2864

Triglav

Alpy Julijskie

11.

Albania

2764

Maja e Korabit [Golem Korab]

Korab

12.

Macedonia Północna

2764

Golem Korab

Korab

13.

Kosowo

2656

Djeravica

Góry Północnoalbańskie

14.

Słowacja

2655

Gerlachovský štít [Gerlach]

Karpaty, Tatry

15.

Liechtenstein

2599

Vorder Grauspitz

Alpy, Rätikon

16.

Rumunia

2544

Moldoveanu

Karpaty, Góry Fogaraskie

17.

Czarnogóra

2534

Zla Kolata

Góry Dynarskie

18.

Polska

2499

Rysy (wierzchołek NW)

Karpaty, Tatry

19.

Norwegia

2469

Galdhøpiggen

Jotunheimen

20.

Bośnia i Hercegowina

2386

Maglić

Góry Dynarskie

21.

Portugalia

2351

Montanha do Pico [Pico]

Grzbiet Śródatlantycki

22.

Serbia

2169

Midżur

Stara Płanina

23.

Islandia

2110

Hvannadalshnúkur [Öræfajökull]

Öræfajökull

24.

Szwecja

2097

Kebnekaise

Góry Skandynawskie

25.

Ukraina

2061

Howerla

Beskidy, Pasmo Czarnohory

26.

Rosja

1895

Narodnaja

Ural

27.

Chorwacja

1831

Vrh Dinare

Góry Dynarskie, Dinara

28.

Czechy

1603

Sněžka [Śnieżka]

Sudety, Karkonosze

29.

Wielka Brytania

1345

Ben Nevis

Grampiany

30.

Finlandia

1324

Haltiatunturi [Halti]

Góry Skandynawskie

31.

Irlandia

1038

Corrán Tuathail [Carrantuohill]

Macgillycuddy’s Reeks

32.

Turcja

1031

Mahya Dağı

Strandża

33.

Węgry

1014

Kékes

Mátra

34.

Dania

880

Slættaratindur

Wyspa Eysturoy, Runavík

35.

San Marino

739

Monte Titano

Apeniny

36.

Belgia

694

Signal de Botrange

Ardeny, Hautes Fagnes

37.

Luksemburg

560

Kneiff

Ardeny

38.

Kazachstan

509

Jurmysz (oficjalnie bez nazwy)

Khabarnoye

39.

Mołdawia

428

Dealul Bălăneşti

Wyżyna Środkowomołdawska

40.

Białoruś

345

Hara Dziarżynskaja [Góra Dzierżyńska]

Wysoczyzna Mińska

41.

Holandia

322

Vaalserberg

Ardeny

42.

Estonia

317

Suur Munamägi

Haanja kõrgustik

43.

Łotwa

312

Gaiziņkalns

Vidzemes augstiene

44.

Litwa

294

Aukštojas [Wysoka Góra]

Rejon wileński

45.

Malta

253

Ta' Dmejrek

Klify Dingli

46.

Monako

161

Chemin des Révoires

Prealpy Nicejskie

47.

Watykan

75

Mons Vaticanus [Wzgórze Watykańskie]

WatykanPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Hutniczo–Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
tel. (12) 680-48-20, fax 644-08-63
http://www.pttkhts.hg.pl
e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl