1. Z dniem 20 grudnia 2022 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Ziemi” związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Ziemi, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 4. Regulaminu i przeznaczona dla wszystkich wspinaczy bez względu na narodowość.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest wykonana w charakterystycznym miejscu fotografia zdobywcy.

 3. Uzupełnieniem potwierdzenia może być zapis GPS, skan dokumentu od organizacji wyprawowej lub przewodnika z pieczęcią, kronika, dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja itp.

 4. Wykaz szczytów podstawowych:

  1. Mount Everest (8848 m n.p.m.), Azja,

  2. Aconcagua (6961 m n.p.m.), Ameryka Południowa,

  3. Denali – dawniej McKinley (6190 m n.p.m.), Ameryka Północna,

  4. Kilimandżaro (5895 m n.p.m.), Afryka,

  5. Elbrus (5642 m n.p.m.), Europa (z Kaukazem),

  6. Masyw Vinsona (4892 m n.p.m.), Antarktyda,

  7. Puncak Jaya (4884 m n.p.m.), Australia i Oceania.

 5. Szczyty podstawowe to obowiązkowe pozycje do skompletowania Korony Ziemi oraz Korony Ziemi i Wulkanów Ziemi.

 6. Wykaz szczytów uzupełniających:

  1. Mont Blanc (4810 m n.p.m.), Europa (bez Kaukazu),

  2. Góra Kościuszki (2230 m n.p.m.), Australia (bez Oceanii).

 7. Szczyty uzupełniające zapewniają kompletność ww. koron w przypadku zmiany interpretacji granic kontynentów.

 8. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki-dziennika wypraw „KZ” i odznak „KZ”.

 9. Zdobywanie poszczególnych odznak „Korony Ziemi” nie jest ograniczone czasowo.

 10. Zdobywanie szczytów odbywa się przy:

  • użyciu siły własnych mięśni,

  • zachowaniu zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniu się do miejscowego prawa,

  • posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz na własny koszt i ryzyko.

 11. Poszczególne odznaki przyznawane są za zdobycie i udokumentowanie wejścia na każdy pojedynczy szczyt.

 12. Zdobywca z przyznaną odznaką może ubiegać się o specjalny certyfikat.

 13. Nie wyklucza się przyznawania osobnej odznaki za zrealizowanie całego projektu „Korona Ziemi”.

 14. Aktualny i kompletny regulamin, potwierdzanie zdobycia odznak, kontakt i informacje: http://koronyziemi.pl, tel. +48 736 015 996, e-mail: kontakt@koronyziemi.pl.

 15. Adres dla przesyłek listowych: Klub Zdobywców Koron Ziemi, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska, skrytka pocztowa 105.

 16. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do zarządu Klubu Zdobywców Koron Ziemi.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klubu Zdobywców Koron Ziemi
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy, skr. poczt. 105
tel. (+48) 736 015 996
http://koronyziemi.pl
e-mail: kontakt@koronyziemi.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI