Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka  1. Odznaka „Wyprawy z Wikingiem w Nieznane” – Korona Szlaków Pomorza Zachodniego, jest odznaką ustanowioną przez Roberta Filipskiego, Centrum Edukacji i Turystyki Wiking, we współpracy z Wiking Turystyka Sp. z o.o. w Szczecinie, w celu promowania i zachęcania społeczeństwa do udziału w „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane”, promujących znakowane szlaki oraz walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne Pomorza Zachodniego.

  2. Odznakę można zdobywać na „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane”. Przewidziany jest rozwój Odznaki o kolejnych organizatorów oraz możliwa jest zmiana jej nazwy lub ustanowienie nowej.

  3. Odznakę przyznaje pomysłodawca i prowadzący Referat Weryfikacyjny – Robert „Wiking” Filipski na podstawie książeczki-kroniki wypraw, lub na podstawie uznaniowej. Weryfikacja prowadzona jest na wyprawach.

  4. Odznakę może zdobywać każda osoba, która samodzielnie spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  5. Odznaka zdobywana jest w czterech stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym.

  6. Na Odznakę zalicza się punkty, na trasach pieszych 1 km = 2 punkty, na pozostałych 1 km = 1 punkt. W przypadku wypraw wielodniowych dodatkowo zalicza się 5 punktów za każdy dzień. Na każdy stopień punkty zaliczane są od nowa.

Stopień Odznaki

Punkty do zdobycia

Ogółem

Za wyprawy
wielodniowe

Popularny

100

Brązowy

200

10

Srebrny

500

50

Złoty

1000

100

  1. Koszt Odznaki w formie znaczka button – 3,00 zł sztuka.

  2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do pomysłodawców odznaki. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”
Robert Filipski
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9
70-303 Szczecin
tel. (+48) 501 036 860
http://www.wędrujznami.pl
e-mail: biuro@wedrujznami.pl;
wiking@wiking.szczecin.pl


ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ „SZLAKAMI POMORZA ZACHODNIEGO”