Odznaka 1. Regionalna Odznaka Turystyczna „Szlakiem Dookoła Lubina” zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie szlaku dookoła Lubina, poznanie walorów krajoznawczych i historycznych oraz zabytków ziemi lubińskiej, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

 3. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 8 lat, z zastrzeżeniem, że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

 4. Termin zdobywania odznaki jest dowolny.

 5. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych.

 6. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym jest przybicie pieczątki z punktu w karcie potwierdzeń (do nabycia w biurze STP „Wędrowiec”) lub w dowolnie prowadzonej książeczce zawierającej: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak adres, nr telefonu, e-mail oraz potwierdzenia z punktów kontrolnych.

 7. W przypadku braku pieczątki na punkcie kontrolnym, potwierdzenie należy dokonać w najbliższym możliwym miejscu np. sołtys, sklep, urząd itp. Potwierdzeniem może też być fotografia z punktu z nadrukiem daty.

 8. Turysta po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń, kartę bądź książeczkę składa do weryfikacji w siedzibie organizatora.

 9. Turysta, który wysyła kartę potwierdzeń drogą pocztową powinien załączyć kopertę zwrotną wraz ze znaczkami pocztowymi.

 10. Pozytywna weryfikacja uprawnia do nabycia metalowej odznaki po wpłacie 10 zł za odznakę.

 11. Interpretacja regulaminu należy do STP „Wędrowiec”.

Zarząd STP „Wędrowiec”, Lubin 5.10.2011 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Kartę potwierdzeń


Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”
ul. Tadeusza Kościuszki 12/17
59-300 Lubin
tel./fax (76) 749-05-33
mobile: (+48) 601 095 463
http://www.wedrowieclubin.pl
e-mail: getek49@wp.pl