Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kołobrzegu.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności poznawanie przez całe rzesze turystów oraz społeczeństwo obiektów, które specjalnym rozporządzeniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Pomnikami Historii, jako obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

 3. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie – nie ustala się ograniczeń wieku turystów zdobywających odznakę.

 4. Odznaka zawiera następującą symbolikę:

  1. Pomnik Historii – Grunwald,

  2. logo PTTK.

 5. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z listy Pomników Historii w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Stopień odznaki

Ilość zwiedzonych obiektów

Brązowy

10

Srebrny

20

Złoty

30

 1. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 2. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

 3. Nowe obiekty wpisane specjalnym rozporządzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę Pomników Historii automatycznie wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.

 4. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 5. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, adres oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie, np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątki, bilety wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.

 6. Odznakę weryfikują i przyznają komisje weryfikacyjne Oddziałów PTTK na terenie całego kraju.

 7. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii w Polsce” może być nadana za szczególne zasługi z pominięciem warunków regulaminu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarządy Oddziałów PTTK.

 8. Dystrybucję odznaki prowadzi: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, tel. 261 222 488, tel. kom. 725 713 611.

 9. W tym celu należy przesłać na wyżej wymieniony adres potwierdzenie weryfikacji odznaki oraz dane zdobywającego zawarte w punkcie 12. powyższego regulaminu. Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.

 1. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do wyżej wymienionego oddziału PTTK.

Załącznik do regulaminu – lista Pomników Historii w Polsce

(stan na dzień 1.07.2019 r.)

 1. Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha.

 2. Biskupin – rezerwat archeologiczny.

 3. Bochnia – kopalnia soli.

 4. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej.

 5. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pw. św. Jadwigi – nekropolią Piastów.

 6. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary.

 7. Chełmno – Stare Miasto.

 8. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym.

 9. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów wraz z parkami podjasnogórskimi (Park im. Stanisława Staszica i Park 3 Maja).

 10. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy.

 11. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy.

 12. Frombork – zespół katedralny.

 13. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII w.

 14. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte.

 15. Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności.

 16. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście.

 17. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny.

 18. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny Śródmieścia.

 19. Gliwice – radiostacja.

 20. Głogówko [Gostyń] – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

 21. Gniezno – archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha.

 22. Goncikowo [d. Paradyż] – pocysterski zespół klasztorny.

 23. Góra Świętej Anny i Poręba – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy.

 24. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły.

 25. Grunwald – pole bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

 26. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju.

 27. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego.

 28. Kamień Pomorski – zespół katedralny konkatedry św. Jana Chrzciciela.

 29. Kanał Augustowski.

 30. Kanał Elbląski.

 31. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny.

 32. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec.

 33. Kazimierz Dolny – teren miasta w granicach ochrony konserwatorskiej.

 34. Kielce – dawny pałac biskupów i katedra.

 35. Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

 36. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej.

 37. Koszuty – zespół dworsko-parkowy.

 38. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.

 39. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy.

 40. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli.

 41. Kraków – historyczny zespół miasta.

 42. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem.

 43. Kraków-Tyniec – zespół opactwa benedyktynów.

 44. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy.

 45. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów.

 46. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy.

 47. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą.

 48. Lednogóra – wyspa Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim.

 49. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny.

 50. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów.

 51. Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich.

 52. Lubiń – zespół opactwa benedyktynów.

 53. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny.

 54. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy.

 55. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym.

 56. Łowicz – bazylika katedralna (dawna kolegiata prymasowska) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 57. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego.

 58. Malbork – zespół zamku krzyżackiego.

 59. Nieborów i Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny.

 60. Nysa – zespół kościoła farnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy.

 61. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową.

 62. Olesno – kościół odpustowy pw. św. Anny.

 63. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew.

 64. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji.

 65. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny.

 66. Płock – Wzgórze Tumskie.

 67. Poznań – historyczny zespół miasta z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Chwaliszewem i lewobrzeżnym Starym Miastem lokacyjnym ze średniowiecznymi osadami podmiejskimi oraz Dzielnicą Cesarską, a także Fortem Winiary, obecnie Parkiem Cytadela.

 68. Przemyśl – zespół staromiejski.

 69. Przemyśl – Twierdza Przemyśl.

 70. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

 71. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej.

 72. Radruż – zespół cerkiewny.

 73. Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem.

 74. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne.

 75. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu.

 76. Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy.

 77. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII w.

 78. Stargard – zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta.

 79. Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem ss. klarysek.

 80. Strzegom – kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła.

 81. Strzelno – zespół dawnego klasztoru norbertanek, wraz z kościołem pw. Świętej Trójcy i NMP oraz rotundą św. Prokopa.

 82. Sudół [Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego] – kopalnie krzemienia z okresu neolitu.

 83. Sulejów – zespół opactwa cystersów.

 84. Szalowa – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła.

 85. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława Męczennika.

 86. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju.

 87. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe.

 88. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze.

 89. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”.

 90. Toruń – Stare i Nowe Miasto.

 91. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek.

 92. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór.

 93. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem.

 94. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya.

 95. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach.

 96. Wąchock – zespół opactwa cystersów.

 97. Wieliczka – kopalnia soli.

 98. Wiślica – zespół kolegiaty pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pw. św. Mikołaja oraz grodzisko.

 99. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 100. Wrocław – zespół historycznego centrum.

 101. Wrocław – Hala Stulecia wraz z zespołem architektonicznym obejmującym Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę.

 102. Wygoda – stadnina koni Janów Podlaski.

 103. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w.

 104. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia NMP.

 105. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna.

Lista województw i liczba Pomników Historii:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu
przy Klubie Wojskowym 8 Batalionu Remontowego
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel./fax. (+48) 261-222-488
tel. (+48) 261-222-489
e-mail: majolkg@o2.pl