Odznaka    Odznaka    OdznakaW 100. rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – największej bitwy stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej i jednej z najważniejszych bitew w historii Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” z siedzibą w Warszawie ustanowił Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Odznakę zdobywa się przez zwiedzenie obiektów położonych na terenie gminy Nasielsk przy i w pobliżu szlaku turystycznego o tej nazwie w kształcie nieregularnej pętli oznakowanego kolorem czerwonym oraz szlaku stanowiącego nieregularną średnicę tej pętli oznakowanego kolorem czarnym. Lista obiektów do zwiedzenia obejmuje łącznie 144 obiekty punktowane. Są to obiekty związane bezpośrednio lub pośrednio z walkami toczonymi w sierpniu 1920 roku, a także inne interesujące obiekty krajoznawcze.

Celem odznaki jest zachęcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do uprawiania turystyki i do korzystania ze szlaku, rozbudzenie zainteresowania lokalną historią, a w szczególności wydarzeniami związanymi z bitwą warszawską i miejscami upamiętnienia tych wydarzeń.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznaka jest wykonana w metalu, trzystopniowa: w stopniach brązowym, srebrnym i złotym o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni. Stopnie różnią się kolorem metalu. Odznaka może być zdobywana przez osoby dorosłe oraz dzieci od 5. roku życia zwiedzające pod opieką dorosłych. Odznakę można zdobyć podczas wycieczek krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnych odbywanych pieszo lub dowolnym środkiem transportu. Trasy wycieczek mogą obejmować dowolną liczbę obiektów i zwiedzać je można w dowolnej kolejności. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 2. Aby zdobyć odznakę, należy zwiedzić następujące liczby obiektów punktowanych:

  1. odznaka w stopniu brązowym – 48 obiektów,

  2. odznaka w stopniu srebrnym – 48 niezwiedzanych na odznakę w stopniu brązowym,

  3. odznaka w stopniu złotym – 48 niezwiedzanych na poprzednie stopnie odznaki.

 3. Dokumentacja zwiedzanych obiektów dla potrzeb weryfikacji i przyznania odznaki w poszczególnych stopniach jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej przez przeznaczoną do tego celu aplikację o nazwie „Szlak Bitwy Warszawskiej”, którą można bezpłatnie pobrać przez Sklep Play albo App Store na swoje urządzenie elektroniczne (telefon komórkowy, tablet itp.). Linki do pobrania znajdują się m.in. pod adresem www.szlak1920.pl. Aplikacja zapamiętuje i zlicza zwiedzane obiekty, a po zwiedzeniu liczby obiektów wymaganej dla zdobycia danego stopnia odznaki informuje o tym użytkownika.

 4. Weryfikacja i przyznawanie odznaki odbywa się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. (22) 629-39-47, w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, tel. (23) 693-30-00 oraz w Nasielskim Ośrodku Kultury przy ul. Tadeusza Kościuszki 12, tel. (23) 691-23-43 na podstawie okazanego zapisu na własnym urządzeniu elektronicznym zdobywającego odznakę.

 5. Odznaka została wykonana na zamówienie Urzędu Miasta i Gminy Nasielsk i jest wydawana bezpłatnie w miejscu weryfikacji.

 6. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Oddziałowi PTTK „Mazowsze”. Zmiany w regulaminie wprowadza Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Urzędu Miasta i Gminy Nasielsk.

 7. Autorem regulaminu jest Mieczysław Żochowski.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
tel. (22) 629-39-47, 627-13-38
fax: (22) 627-13-37
http://www.pttk.com.pl
e-mail: mazowsze@pttk.com.pl

Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
tel. (23) 693-30-00
fax: (23) 691-24-70
http://www.nasielsk.pl
e-mail: um@Nasielsk.pl

Nasielski Ośrodek Kultury
ul. Tadeusza Kościuszki 12
05-190 Nasielsk
tel. (23) 691-23-43
http://www.noknasielsk.pl
e-mail: nok@noknasielsk.pl