Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka powstaje w celu większego zainteresowania społeczeństwa, turystów uprawianiem turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej i górskiej. Poznajemy tym samym piękno naszej ojczyzny zabytków i ich historię oraz otaczającą nas przyrodę.

Warunki zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać w dowolnym wieku.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Potwierdzenia obiektów należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w dowolnej formie.

 4. Raz zwiedzony obiekt nie może być powtórnie zaliczany na stopień wyższy.

 5. Nadwyżka obiektów przechodzi na następny stopień.

 6. Odznakę „Ciekawe miejsca w Polsce” można otrzymać również poprzez zdobywanie innych odznak:

  • Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Polskie „Naj”,

  • Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Poznaj Pałace i Zamki w Polsce”,

  • Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce”.

 7. Zdobywający ww. odznaki ma możliwość uzyskania weryfikacji do następujących stopni Odznaki „Ciekawe miejsca w Polsce”:

  • OTK Polskie „Naj” w stopniu popularnym odpowiada Odznace „Ciekawe miejsca w Polsce” w stopniu popularnym,

  • OTK Polskie „Naj” w stopniu małym brązowym odpowiada Odznace „Ciekawe miejsca w Polsce” w stopniu brązowym,

  • OTK „Poznaj Pałace i Zamki w Polsce” w stopniu popularnym odpowiada Odznace „Ciekawe miejsca w Polsce” w stopniu popularnym,

  • OK „Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce” w stopniu popularnym odpowiada Odznace „Ciekawe miejsca w Polsce w stopniu popularnym.

 8. W celu uzyskania weryfikacji Odznaki „Ciekawe miejsca w Polsce” mając również zdobyte odznaki OTK Polskie „Naj”, OTK „Poznaj Pałace i Zamki w Polsce” oraz OK „Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce” należy przedstawić odpowiednie weryfikacje wymienionych wyżej odznak.

Potwierdzenia

 1. Potwierdzeniem może być:

  • pieczątka z danego miejsca, zdjęcie z turystą w tle, bilety wstępu, sklepy, kościoły, muzea w pobliżu obiektu,

  • potwierdzeń zwiedzonych miejsc może dokonać kadra PTTK w ilości nie większej niż 3 na dany stopień,

  • dopuszcza się zaliczanie na poczet odznaki udokumentowane obiekty zwiedzone przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie regulaminu,

  • honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak turystycznych.

 2. Punktacja obiektów:

  • stopień popularny (otok zielony) – 10,

  • stopień brązowy (otok brązowy) – 15,

  • stopień srebrny (otok srebrny) – 20,

  • stopień złoty (otok złoty) – 30,

  • stopień „Za wytrwałość” (otok biały) – pozostałe obiekty z listy.

Weryfikacja

 1. Książeczki można przekazywać:

  • pocztą na adres weryfikatora: Czesław Wodecki, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 b/1, 44-300 Wodzisław Śląski, adres e-mail: czeslawwodecki54@gmail.com,

  • na comiesięcznych zebraniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach,

  • na comiesięcznych zebraniach członków Oddziału PTTK Radlin.

Postanowienia końcowe

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół”, Komisji Turystyki Pieszej „Piechur”, Komisji Turystyki Górskiej „Limba” i Komisji Krajoznawczej działających w ramach Oddziału PTTK Radlin.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do referatu weryfikacyjnego odznaki.

 3. Referat weryfikacyjny może przyznać odznakę honorową w dowolnym stopniu z pominięciem regulaminu.

 4. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

 5. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Radlin w dniu 19.04.2023 r.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 r.

Regulamin opracowali instruktorzy krajoznawstwa: Czesław Wodecki, Bogdan Tytko, Sławomir Gac.

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Krajoznawczej „Ciekawe miejsca w Polsce”

Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Wojciecha Korfantego 52
44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://sokol.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl