Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Gdańskiej została ustanowiona z dniem 1 stycznia 1984 roku przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Gdańsku w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Ziemi Gdańskiej (ówczesnego województwa gdańskiego) i zachęcenia do ich systematycznego zwiedzania.

 2. Odznaka posiada 4 stopnie koloru:

  • zielonego (st. IV),

  • niebieskiego (st. III),

  • żółtego (st. II),

  • białego (st. I).

 3. Odznakę należy zdobywać kolejno od zielonej do białej.

 4. Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc na dany stopień odznaki jest dowolna, a termin nieograniczony. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone wiekiem.

 5. Odznakę może zdobywać każdy po uprzednim zwiedzeniu wskazanych w regulaminie miejsc. Kronika odznaki może być prowadzona według własnego pomysłu, w wersji papierowej bądź elektronicznej. Potwierdzeniem pobytu, uwidocznionym w kronice, powinny być: podstawowe dane osobowe zwiedzającego, daty zwiedzania i krótkie opisy, pieczątki, bilety wstępu, zdjęcia, potwierdzenia przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki obecnego przy zwiedzaniu).

 6. Kroniki weryfikuje i odznaki przyznaje PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. dr. Mariana Czyżewskiego, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 58 301-14-88 lub 58 301-30-07, e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl.

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami.

 8. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Gdańskiej (we wszystkich stopniach) jest do nabycia w PTTK Oddziale Regionalnym w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk (Krowia Brama).

 9. Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas imprez turystyczno-krajoznawczych.

 10. PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Gdańskiej.

 11. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd PTTK Oddziału Regionalnego w Gdańsku im. dr. Mariana Czyżewskiego Uchwałą z dnia 22.11.2023 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 12. Warunki zdobywania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Gdańskiej:

Zielona:

Niebieska:

Żółta:

Biała:

Zarząd PTTK Oddziału Regionalnego w Gdańsku

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Ziemi Gdańskiej
(obowiązujący w latach 2009-2023)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
im. dr. Mariana Czyżewskiego
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
tel. (0-58) 301-14-88, 301-30-07
http://www.pttkkrowiabrama.pl
e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl