OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem „Korony Wrocławia” jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia (dalej zwane TMW), współpracujące z poszczególnymi użytkownikami/administratorami wież/punktów widokowych wymienionych w pkt. I-3b.

 2. Celem „Korony Wrocławia” jest przybliżenie turystom zwiedzającym Wrocław panoramy miasta z perspektywy różnych punktów widokowych oraz popularyzacja tych miejsc, poznanie ich historii i uzyskanie tytułu Zdobywcy Korony Wrocławia oraz pamiątkowej odznaki.

 3. Tytuł Zdobywcy Korony Wrocławia można uzyskać spełniając następujące warunki:

  1. nabycie Karty Zdobywcy Korony Wrocławia (dalej zwanej „Kartą”),

  2. „zdobycie” 5. wież Wrocławia tj.:

   • wieży Sky Tower, wys. 212 m, ul. Powstańców Śląskich 95,

   • wieży archikatedry św. Jana Chrzciciela, wys. 97 m, pl. Katedralny 18,

   • wieży bazyliki św. Elżbiety, wys. 91 m, ul. św. Elżbiety 1/2,

   • wież katedry św. Marii Magdaleny tzw. Mostek Czarownic [Mostek Pokutnic], wys. 45 m, ul. Szewska 10,

   • wieży matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, wys. 42 m, pl. Uniwersytecki 1.

  3. uzyskanie na „Karcie” potwierdzeń z odwiedzanych miejsc,

  4. dostarczenie „Karty” do siedziby TMW,

  5. umieszczenie nazwiska w Katalogu Zdobywców Korony Wrocławia.

 4. Kolejność i czas „zdobycia” ww. obiektów jest dowolny.

 5. Dostarczenie do TMW wypełnionej „Karty” jest jednocześnie zgodą na umieszczenie imienia i nazwiska w Katalogu Zdobywców.

II. Szczegółowe warunki zdobycia tytułu Zdobywcy Korony Wrocławia.

 1. Kartę Zdobywcy Korony Wrocławia, z pierwszą pamiątkową pieczątką, można uzyskać w siedzibie TMW („Kamieniczka Małgosia”, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław, czynne w dni powszednie od 10:00 do 15:00). Cena 10 zł (koszt pamiątkowej karty i odznaki).

 2. Po wejściu lub wjechaniu na ww. wieże, na „Karcie” należy w odpowiednim miejscu (przy grafice danej wieży) przybić pamiątkową pieczątkę lub nakleić bilet bądź paragon z jego zakupu.

 3. Po „zdobyciu” wszystkich wież, kopię/skan „Karty” należy dostarczyć do Biura TMW lub przesłać e-mailem: tmw@tmw.com.pl, ewentualnie pocztą (na adres podany w pkt. II-1).

 4. Tytuł Zdobywcy Korony Wrocławia staje się ważny dopiero po umieszczeniu nazwiska uczestnika (wraz z numerem) w Katalogu Zdobywców Korony Wrocławia, publikowanym na stronie internetowej TMW. Wówczas też uczestnicy otrzymują pamiątkową Odznakę „Zdobywca Korony Wrocławia”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Towarzystwo Miłośników Wrocławia
Kamieniczka „Małgosia”
ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław
tel. (71) 343-77-24
http://www.tmw.com.pl
e-mail: tmw@tmw.com.pl