Odznaka    OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. „Małe Szczyty Polski” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 1.02.2020 roku. W tym celu została przygotowana specjalna książeczka jako propozycja dzienniczka wycieczek.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór i poznania oraz odwiedzenia nie zawsze tych najwyższych szczytów, tych tzw. „Naj”.

 3. Projekt ten pokazuje, że to co nieraz uważane jest za najwyższe nie zawsze jest najlepsze i godne uwagi.

 1. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.

 2. Odznaka „Małe Szczyty Polski” obejmuje szczyty, na które można wejść znakowanym szlakiem turystycznym.

 3. Lista szczytów nie podlega zmianie ani rozszerzeniu.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie:

  1. Podstawowa Żółta – przyznana za dokonanie wejść na 15 szczytów,

  2. Główna Srebrna – przyznana za dokonanie wejść na 30 szczytów.

 3. Podczas weryfikowania odznak uwzględniane są szczyty zdobyte od ...... – brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn owego regulaminu.

 4. Odznaki można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).

 5. Każdy uczestnik projektu „Małe Szczyty Polski” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych po których się porusza.

III. Potwierdzenia.

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do Odznaki „Małe Szczyty Polski” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.

 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, zapisy elektroniczne tras, fotografia na danym szczycie, itp.

 3. Książeczka Odznaki „Małe Szczyty Polski” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 4. Książeczkę można nabyć pod adresem e-mail: lukaszek_8@wp.pl.

 5. Książeczka w cenie 15 zł / sztuka + opłata za przesyłkę 8 zł.

IV. Weryfikacja.

 1. Wypełnioną książeczkę (należy dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Łukasz Kornatka, ul. Władysława Łokietka 3, skr. poczt. 10, 44-194 Knurów, woj. śląskie.

 2. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25 zł / odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.

 3. Zdobywca Odznaki „Małe Szczyty Polski” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.

 4. Zdobywca Odznaki „Małe Szczyty Polski” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:

  • swojego imienia i nazwiska,

  • miejscowości zamieszkania,

  • daty zdobycia odznaki,

  • fotografii wysłanej e-mailem lub pocztą.

Wykaz szczytów objętych projektem
„Małe Szczyty Polski”

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość
[m n.p.m.]

Pasmo

Góry

1.

Łysa Góra (Święty Krzyż)

594

Pasmo Łysogór Góry Świętokrzyskie

2.

Szczytna

466

Wzgórza Kiełczyńskie Masyw Ślęży

3.

Baraniec

720

Grzbiet Południowy Góry Kaczawskie

4.

Świnica

2301

  Tatry Wysokie

5.

Starorobociański Wierch*

2176

  Tatry Zachodnie

6.

Gówniak

1617

Pasmo Babiogórskie Beskid Żywiecki

7.

Halicz

1333

Pasmo Połonin Bieszczady

8.

Ostry Wierch

938

  Beskid Niski

9.

Naroźnik

851

  Góry Stołowe

10.

Chełmiec

851

Masyw Chełmca Góry Wałbrzyskie

11.

Jaworniki

909

Żuków Góry Sanocko-Turczańskie

12.

Jaworzyna Kamienicka

1288

  Gorce

13.

Złomisty Wierch (południowy)

1224

Pasmo Radziejowej Beskid Sądecki

14.

Śnieżne Kotły (taras widokowy,
Czarcia Ambona)**

1490

Śląski Grzbiet Karkonosze

15.

Mały Śnieżnik

1326

  Masyw Śnieżnika

16.

Barania Góra

1220

Pasmo Baraniej Góry Beskid Śląski

17.

Ćwilin

1072

  Beskid Wyspowy

18.

Smrek (PL)

1123

  Góry Izerskie

19.

Rudawiec

1112

  Góry Bialskie

20.

Zielony Garb***

1026

  Góry Orlickie

21.

Trzy Korony (Okrąglica)

989

Pieniny Właściwe Pieniny

22.

Mała Sowa

972

  Góry Sowie

23.

Czartowiec

944

  Góry Złote

24.

Czerniec

891

  Góry Bystrzyckie

25.

Ostra Mała

935

  Rudawy Janowickie

26.

Suchawa

928

Góry Suche Góry Kamienne

27.

Łamana Skała

929

  Beskid Mały

28.

Srebrna Kopa

785

  Góry Opawskie

29.

Ostra Góra

751

  Góry Bardzkie

30.

Łysina

891

Pasmo Lubomira i Łysiny Beskid Makowski

*Szczyt chodź jest pierwszy, co do wysokości w tym paśmie stanowi wyjątek na tej liście. Został wybrany ze względów prywatnych autora projektu.

**Taras na Śnieżnych Kotłach ma tą samą wysokość, więc wejście na niego także będzie uwzględniane.

***Szlak wiedzie praktycznie zaraz obok szczytu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Łukasz Kornatka
ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10
44-194 Knurów
mobile: (+48) 503 046 283
e-mail: lukaszek_8@wp.pl