Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie (zwanym dalej Ustanawiający), za aprobatą macierzystego Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie oraz przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego.

 2. Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego w granicach historycznych oraz 110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej na Śląsku Cieszyńskim.

 3. Celem ustanowienia odznaki jest:

  • dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego: upowszechnienie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie,

  • dla turystów: upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajoznawczych,

  • dla wszystkich żądnych wiedzy: odkrywanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

 5. Zdobycie odznaki polega na rowerowych odwiedzinach miejscowości położonych na granicy Śląska Cieszyńskiego należących do kanonu odznaki. Historyczne granice księstwa we władaniu Cieszyńskich Piastów określają następujące miejscowości:

 6. Cieszyn (stolica dawnego księstwa)Zebrzydowice – Marklowice Dolne – Prstna – Petrovice u Karvine – Zavada – Veřnovice – Šonychel – Bohumin – Pudlov – Hrušov – OstravaŘepišče – Leskovec – Frydek Mistek – Baška – Pražmo – OstraviceStare Hamry – Maly Polom – Velky PolomMosty u Jablunkova – Hrčava – JaworzynkaKoniakówWisła CzarneBystra – Mikuszowice – Bielsko-Biała – Komorowice – Czechowice-DziedziceZabrzeg – Zarzecze – StrumieńZbytków, linia wyznaczona przez ww. miejscowości liczy łącznie ok. 400 km.

 7. Podkreślone miejscowości należą do kanonu odznaki.

 1. W miejscowościach należących do kanonu odznaki należy potwierdzić swoją obecność. Potwierdzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci z nazwą miejscowości w treści, w niniejszej książeczce, w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w formie zdjęcia „selfie” z tablicą, na której widnieje nazwa miejscowości, które można umieścić we własnej kronice.

 2. Nie określa się czasu zdobywania, a trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są dowolne, lecz długość jednorazowo pokonywanej trasy powinna wynosić minimum 15 km. Odznaka będzie wydawana do wyczerpania jej zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do innych odznak turystyki kwalifikowanej, w tym do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT).

 3. Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania, jak również szkody wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę.

 4. Odznaka jest zdobywana również na terenie Republiki Czeskiej, dlatego też należy się zapoznać i stosować obowiązujące tam przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów.

 5. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 6. Odznaka może zostać przyznana przez Ustanawiającego honorowo instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym w upowszechnianiu kultury materialnej Śląska Cieszyńskiego.

 7. Weryfikację prowadzi, książeczki i odznaki nieodpłatnie wydaje Ustanawiający. Książeczkę można odebrać w godz. urzędowania Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn, bądź przesyłką pocztową załączając do wniosku zaadresowaną kopertę zwrotną (zalecana z folią bąbelkową) z dopiskiem TKK PTTK „Ondraszek”, z opłatą jak za przesyłkę poleconą. Do wniosku należy dołączyć swój adres e-mailowy lub/i nr telefonu do kontaktu. W celu otrzymania odznaki po spełnieniu warunków regulaminowych należy postąpić analogicznie. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za straty mogące nastąpić w obiegu pocztowym.

 8. Zweryfikowana książeczka jest podstawą upoważniającą Ustanawiającego do wydania odznaki.

 9. Odbierając książeczkę zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji związanej z odznaką.

 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ustanawiającego.

 11. Pomysłodawcami ustanowienia odznaki są członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” i Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK: Aleksander Sorkowicz „Olo” (pomysł), Zbigniew Pawlik „Rechtór” (tekst), Zarząd klubu (opracowanie).

Życzymy wielu wspaniałych przygód na trasach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie
Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”
ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn
tel./fax (33) 852-11-86
http://www.tkk-ondraszek.pl
e-mail: tkk.ondraszek.cieszyn@gmail.com