Odznaka§ 1

Celem odznaki jest spopularyzowanie Doliny Karpia, poznanie jej walorów krajobrazowych i turystycznych.

§ 2

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 3

Odznakę zdobywa się podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych „Głównym szlakiem Doliny Karpia” – wyznaczonym kolorem czerwonym.

§ 4

Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat. Turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osoby dorosłej.

§ 5

Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, można ją również odbywać etapami.

§ 6

Odznakę zdobywa turysta, który udokumentuje przebycie całej trasy, czyli pętli. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Potwierdzeniem przebycia całej trasy są odbitki pieczątek z Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Zatora, Spytkowic, Brzeźnicy, Grodziska, umieszczone w „Imiennym Paszporcie Doliny Karpia” lub w Książeczce KOT.

§ 8

Książeczki wraz z potwierdzeniem przesyła się do Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka”, wraz z danymi do korespondencji. Odznaka jest przyznawana przez Komisję Weryfikacyjną Oddziału PTTK „Ziemi Wadowickiej”. Odznaka jest odpłatna – do nabycia w oddziale.

§ 9

Regulamin odznaki został opracowany i zatwierdzony przez Komisję Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka” wraz ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia w Zatorze, reprezentowanym przez prezesa stowarzyszenia Franciszka Sałaciaka.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
http://wadowice.pttk.pl
e-mail: pttk.wadowice@gmail.com