1. Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, w porozumieniu z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek, ustanawia Odznakę „Odkryj Zakroczym”. Chcemy w ten sposób promować walory krajoznawcze Zakroczymia oraz zachęcać do zdobywania odznak PTTK.

 2. Możesz zdobywać odznakę, jeśli masz co najmniej 6 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz robić to pod opieką rodzica lub opiekuna.

 3. Aby zdobywać odznakę, wcześniej pobierz legitymację odznaki. Otrzymasz ją w jednym z tych miejsc:

  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.

 4. Odznakę możesz zdobywać w dowolnym czasie. Termin i czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Aby zdobyć odznakę, musisz:

  • zwiedzić minimum 6 z 8. obiektów, które wymieniamy w załączniku do tego regulaminu,

  • potwierdzić to w legitymacji odznaki.

 6. Potwierdzenie stanowią:

  • zdjęcia, które zrobisz podczas zwiedzania,

  • pieczątki w legitymacji zrobione przez pracowników odwiedzonych punktów.

 7. Możesz zwiedzać atrakcje w dowolnej kolejności.

 8. Kiedy wypełnisz legitymację, złóż ją do weryfikacji w jednym z tych miejsc:

  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

  • Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.

 9. Jeśli zweryfikujemy Twoją legitymację odznaki, oznacza to, że:

  • potwierdzamy, że otrzymujesz odznakę,

  • możesz pobrać odznakę i ją nosić.

 10. Odznakę możesz pobrać w tym samym miejscu, w którym złożyłeś legitymację do weryfikacji.

 11. Ten regulamin został przyjęty 3 grudnia 2021 roku, na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwałą nr 1.

 12. Zarząd Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim daje sobie prawo do interpretowania zapisów tego regulaminu.

Wykaz obiektów

 1. Fort nr 1 Zakroczym z pomnikiem wdzięczności

 2. Cmentarz parafialny z kwaterą żołnierzy września 1939 roku w Zakroczymiu

 3. Pomnik i Skwer Żołnierzy Września 1939 roku w Zakroczymiu

 4. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu

 5. Kościół pw. św. Wawrzyńca i klasztor braci mniejszych kapucynów w Zakroczymiu

 6. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu

 7. Pomnik „Latarnia” na średniowiecznym Rynku w Zakroczymiu

 8. Zabytkowy budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (+48) 22 775 93 37
mobile: (+48) 502 922 761
http://www.przewodnicytwierdzamodlin.pl
e-mail: pttk.ndm.@gmail.com