Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Szlakami Pomorza Zachodniego” została ustanowiona przez Roberta Filipskiego, Centrum Edukacji i Turystyki Wiking, we współpracy z Wiking Turystyka Sp. z o.o. w Szczecinie, w celu zachęcania społeczeństwa do udziału w „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane”, promujących znakowane szlaki oraz walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne Pomorza Zachodniego.

 2. Odznakę można zdobywać na „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane” oraz podczas zorganizowanych lub samodzielnych rajdów turystycznych, znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 3. W przypadku tras pokonywanych samodzielnie wymagany jest dokładny opis trasy z pieczątkami lub zdjęciami dokumentującymi jej pokonanie. Opis trasy powinien zawierać numer, kolor i nazwę szlaku, dokładną trasę, formę pokonania trasy, ilość km (w tym w miarę możliwości podanie długości trasy bez szlaku).

 4. Odznakę przyznaje pomysłodawca i prowadzący referat weryfikacyjny – Robert „Wiking” Filipski na podstawie książeczki / kroniki wypraw, lub na podstawie uznaniowej. Weryfikacja prowadzona jest na wyprawach oraz drogą pocztową na adres: Robert Filipski, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin.

 5. Odznakę może zdobywać każda osoba, bez względu na wiek, która samodzielnie spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 6. Odznaka zdobywana jest w czterech stopniach:

  • Stopień popularny – 120 punktów,

  • Stopień brązowy – 300 punktów,

  • Stopień srebrny – 650 punktów,

  • Stopień złoty – 1000 punktów.

 7. Na Odznakę zalicza się punkty zdobyte tylko i wyłącznie na znakowanych szlakach turystycznych. Trasa poza nimi nie może mieć większej długości niż ⅓ całkowitej długości trasy i musi mieć funkcję dojściową / dojazdową do / od znakowanego szlaku turystycznego do punktu startowego / mety.

  • Wędrówki piesze i kajakowe: 1 km szlaku – 1 punkt.

  • Wędrówki rowerowe i konne: 1 km szlaku – 0,5 punktu.

  • Potwierdzony udział na Wyprawie z Wikingiem w Nieznane: 10 punktów.

 8. Odznakę można zakupić na Portalu Szlaków Turystycznych Pomorza – www.wedrujznami.pl.

 9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do pomysłodawców odznaki. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2020 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”
Robert Filipski
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9
70-303 Szczecin
tel. (+48) 501 036 860
http://www.wędrujznami.pl
e-mail: biuro@wedrujznami.pl;
wiking@wiking.szczecin.pl


ODZNAKA JEST KONTYNUACJĄ
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „WYPRAWY Z WIKINGIEM W NIEZNANE”
KORONA SZLAKÓW POMORZA ZACHODNIEGO