1. Z dniem 20 grudnia 2022 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Wulkanów Ziemi” związana ze zdobywaniem wulkanów należących do wulkanicznej korony Ziemi, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 4. Regulaminu i przeznaczona dla wszystkich wspinaczy bez względu na narodowość.

 2. Potwierdzeniem zdobycia wulkanu jest wykonana w charakterystycznym miejscu fotografia zdobywcy.

 3. Uzupełnieniem potwierdzenia może być zapis GPS, skan dokumentu od organizacji wyprawowej lub przewodnika z pieczęcią, kronika, dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja itp.

 4. Wykaz wulkanów podstawowych:

  1. Ojos del Salado 6893 m n.p.m. Andy, Ameryka Południowa,

  2. Kilimanjaro 5895 m n.p.m. Masyw Kilimandżaro, Afryka,

  3. Elbrus 5642 m n.p.m. Kaukaz, Europa,

  4. Pico de Orizaba 5636 m n.p.m. Kordyliera Wulkaniczna, Ameryka Północna,

  5. Damavand 5610 m n.p.m. Elburs, Azja,

  6. Mount Giluwe 4368 m n.p.m. Góry Bismarcka, Australia i Oceania,

  7. Mount Sidley 4285 m n.p.m. Executive Committee Range, Antarktyda.

 5. Wulkany podstawowe to obowiązkowe pozycje do skompletowania Korony Wulkanów Ziemi oraz Korony Ziemi i Wulkanów Ziemi.

 6. Wykaz wulkanów uzupełniających:

  1. Etna ~3357 m n.p.m. Masyw Etna, Europa (bez Kaukazu),

  2. Brumlow Top 1586 m n.p.m. Barrington Tops, Australia.

 7. Wulkany uzupełniające zapewniają kompletność ww. koron w przypadku zmiany interpretacji granic kontynentów.

 8. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki-dziennika wypraw „KWZ” i odznak „KWZ”.

 9. Zdobywanie poszczególnych odznak „Korony Wulkanów Ziemi” nie jest ograniczone czasowo.

 10. Zdobywanie wulkanów odbywa się przy:

  • użyciu siły własnych mięśni,

  • zachowaniu zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniu się do miejscowego prawa,

  • posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz na własny koszt i ryzyko.

 11. Poszczególne odznaki przyznawane są za zdobycie i udokumentowanie wejścia na każdy pojedynczy wulkan.

 12. Zdobywca z przyznaną odznaką może ubiegać się o specjalny certyfikat.

 13. Nie wyklucza się przyznawania osobnej odznaki za zrealizowanie całego projektu „Korona Wulkanów Ziemi”.

 14. Aktualny i kompletny regulamin, potwierdzanie zdobycia odznak, kontakt i informacje: http://koronyziemi.pl, tel. +48 736 015 996, e-mail: kontakt@koronyziemi.pl.

 15. Adres dla przesyłek listowych: Klub Zdobywców Koron Ziemi, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska, skrytka pocztowa 105.

 16. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do zarządu Klubu Zdobywców Koron Ziemi.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klubu Zdobywców Koron Ziemi
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy, skr. poczt. 105
tel. (+48) 736 015 996
http://koronyziemi.pl
e-mail: kontakt@koronyziemi.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI