Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, z okazji piętnastolecia istnienia Koła nr 7 – Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych w Warszawie, ustanawia odznakę okolicznościową „XV lat SKPT”, zwaną dalej Odznaką.

 2. Odznakę w kolorze złotym przyznaje, w drodze uchwały, Zarząd Koła nr 7 – SKPT, jako wyróżnienie honorowe, osobom lub podmiotom zasłużonym dla Koła.

 3. Odznakę w kolorze srebrnym wydaje Zarząd Koła nr 7 – SKPT uczestnikom obchodów jubileuszu Koła.

 4. Odznakę w kolorze brązowym przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie osobom, które od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku, zdobędą (tj. zweryfikują) jedną z odznak krajoznawczych, ustanowionych lub reaktywowanych z inicjatywy członków SKPT, tj.:

  1. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce”,

  2. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Żydów w Polsce”,

  3. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Chrześcijaństwa Wschodniego w Polsce”,

  4. Odznaka Regionalna „Kurpie”.

 5. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną Odznakę w danym kolorze.

 6. Ewidencję i dystrybucję odznaki w kolorze brązowym prowadzi Terenowy Referat Weryfikacyjny.

 7. Terenowy Referat Weryfikacyjny wpisuje do kroniki odznaki wymienionej w pkt. 4 numer weryfikacji i datę przyznania, lub potwierdza przyznanie Odznaki certyfikatem w formie papierowej lub elektronicznej.

 8. Odznaka przyznawana przez Terenowy Referat Weryfikacyjny jest odpłatna.

 9. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.

 10. Regulamin został zatwierdzony 9 marca 2023 roku przez Zarząd OM PTTK w Warszawie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.om.warszawa.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl