Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Z dniem 14 lutego 2022 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Miłośnik Gorców”, związana z poznawaniem pasma Gorców, poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tego pasma, wędrówkę trasami oraz odwiedzanie miejsc, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w punktach 8., 9. i 10. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest:

  • promowanie poznawania Gorców poprzez zdobywanie szczytów – (Miłośnik Gorców I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Gorców II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego,

  • motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Miłośnik Gorców”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Miłośnik Gorców” posiada trzy kategorie:

  1. Miłośnik Gorców I (stopień brązowy, srebrny, złoty);

  2. Miłośnik Gorców II (stopień brązowy, srebrny, złoty);

  3. podwójny Miłośnik Gorców (stopień platynowy).

 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:

  1. Miłośnik Gorców I (MG I – wejście na szczyt):

   • brązowa – dowolne 6 szczytów z wykazu (pkt. 8),

   • srebrna – kolejne 6 szczytów z wykazu (łącznie 12),

   • złota – kolejne 12 szczytów z wykazu (komplet – 24);

  2. Miłośnik Gorców II (MG II – odwiedzenie miejsc oraz przejście trasy w dowolnym kierunku):

   • brązowa – 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 miejsc godnych zobaczenia (pkt. 10),

   • srebrna – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 kolejnych miejsc (pkt. 10; razem 10),

   • złota – kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 kolejnych miejsc (pkt. 10; razem 15).

  3. podwójny Miłośnik Gorców (MG I + MG II):

   • platynowa – honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Miłośnik Gorców I” i „Miłośnik Gorców II” łącznie oraz przejście ostatniej trasy obowiązkowej (pkt. 9a) i odwiedzenie pozostałych 9 miejsc (pkt. 10).

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Miłośnik Gorców“ nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania Książeczki „Miłośnik Gorców” i Odznaki „Miłośnik Gorców”.

 8. Wykaz szczytów Miłośnika Gorców I (MG I – wybrane szczyty w paśmie Gorców):

  1. Turbacz 1310 m n.p.m. masyw Turbacza,

  2. Kiczora 1282 m n.p.m. masyw Turbacza,

  3. Kudłoń 1274 m n.p.m. masyw Kudłonia,

  4. Czoło Turbacza 1259 m n.p.m. masyw Turbacza,

  5. Gorc Troszacki 1235 m n.p.m. masyw Kudłonia,

  6. Gorc 1228 m n.p.m. masyw Gorca,

  7. Lubań 1225 (1211) m n.p.m. pasmo Lubania,

  8. Przysłop – Przysłop Górny ok. 1170 m n.p.m. masyw Gorca,

  9. Miejski Wierch 1143 m n.p.m. Kapliczka Myśliwych, masyw Turbacza,

  10. Magurki 1108 m n.p.m. masyw Gorca,

  11. Bukowina Waksmundzka 1105 (1103) m n.p.m. masyw Turbacza,

  12. Turbaczyk 1078 m n.p.m. masyw Turbacza,

  13. Jaworzyny (Jaworzyny Ochot.) ok. 1075 m n.p.m. pasmo Lubania,

  14. Suchy Groń 1043 m n.p.m. masyw Turbacza,

  15. Bukowina Obidowska 1039 m n.p.m. masyw Turbacza,

  16. Groniki 1027 m n.p.m. masyw Turbacza,

  17. Jaworzynka (Solnisko Jaworzyczańskie) 1026 m n.p.m. masyw Kudłonia,

  18. Basielka (Góra Basilka) 1023 m n.p.m. masyw Turbacza,

  19. Góra Szlagowa 1012 m n.p.m. masyw Gorca,

  20. Runek 1005 m n.p.m. pasmo Lubania,

  21. Suhora 1000 m n.p.m. masyw Turbacza,

  22. Zdżar 858 m n.p.m. masyw Gorca,

  23. Przysłop ( bacówka Maciejowa) 853 m n.p.m. masyw Turbacza,

  24. Wdżar 767 m n.p.m. pasmo Lubania.

 9. Wykaz tras Miłośnika Gorców II (MG II – trasy):

  1. obowiązkowe – główne:

   1. Rabka-Zdrój – Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony. Pierwszy odcinek minimum 5-godzinny,

   2. Rabka-Zdrój – Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony. Drugi odcinek minimum 5-godzinny,

   3. Przełęcz Snozka (653 m) – Lubań (1211 m) – Ochotnica Dolna – Siekiera (805 m) – Kamienica, szlak niebieski,

   4. Niedźwiedź – Turbaczyk – schronisko PTTK na Turbaczu – Bukowina Waksmundzka (1103 m) – Nowy Targ Kowaniec, szlak zielony,

   5. Nowy Targ – Miejski Wierch (1143 m) – schronisko PTTK na Turbaczu – Przełęcz Borek (1009 m) – Gorc Troszacki (1135 m) – Jaworzynka (1026 m) – Rzeki, szlak żółty,

   6. Przełęcz Wierch Młynne (732 m) – Gorc (1228 m) – Motawy – Przełęcz Wierch Młynne (732 m), szlak czerwony;

  2. Uzupełniające – proponowane:

   1. Ochotnica Górna Jaszcze – przełęcz Pańska Przehybka (995 m) – Magurki (1108 m) – wieża widokowa na Magurkach – Ochotnica Górna Jaszcze, ścieżka „Dolina Potoku Jaszcze”,

   2. Grywałd – Lubań (1211 m) – Ochotnica Dolna Kudowe – Jaworzynka Gorcowska – Przysłop – Przysłop Górny (ok. 1170 m) – polana Jaworzyna Kamienicka – Polana Gabrowska, szlak zielony,

   3. Lubomierz – Kudłoń (1274 m) – Konina, szlak czarny,

   4. Łopuszna – Bukowina Waksmundzka (1105 m) – Turbacz (1310 m) – Suchy Groń (1043 m) – Poręba Wielka, szlak niebieski,

   5. Polana Trusiówka (Rzeki) – Nowa Polana (850 m) – Przełęcz Głębieniec (1075 m) – Gorc (1228 m) – Polana Trusiówka (Rzeki), szlak niebieski,

   6. Tylmanowa – Lubań (1211 m) – Tylmanowa, szlak zielony;

  3. uzupełniające – dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b tzn. zaproponowane przez turystów.

  4. Uwaga!

   • w ramach kolejnych stopni „Miłośnika Gorców II”, trasy nie mogą się powtarzać,

   • trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów, muszą spełniać jeden z warunków: długość minimum 7 km lub czas przejścia minimum 2h,

   • przejście każdej trasy może być dzielone i w dowolnym kierunku.

 1. Miłośnik Gorców II (MG II – miejsca godne zobaczenia):

  1. Bulandowa Kapliczka,

  2. Chabówka: Skansen Taboru Kolejowego,

  3. Gorc 1228 m n.p.m. – wieża widokowa,

  4. Gorczański Park Narodowy,

  5. Lubań 1211 m n.p.m. – wieża widokowa,

  6. Łopuszna – Tischnerówka,

  7. Łopuszna – dwór,

  8. Łopuszna – gajówka Mikołaja,

  9. Magurki 1108 m n.p.m. – wieża widokowa,

  10. Nowy Targ – Muzeum Drukarstwa,

  11. Nowy Targ – Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego,

  12. Ośrodek narciarski: Czorsztyn lub Koninki lub Lubomierz,

  13. Papieżówka w dolinie Kamienicy,

  14. Polana Rusnakowa – kaplica papieska,

  15. Pomnik katastrofy B-24 J „California Rocket”,

  16. Poręba Wielka – tężnia solankowa,

  17. Poręba Wielka – Muzeum Biograficzne Władysława Orkana,

  18. Poręba Wielka – Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego w parku dworskim Wodzickich,

  19. Pucołowski Stawek,

  20. Rabka-Zdrój – Muzeum im. Władysława Orkana,

  21. Rabka-Zdrój – Muzeum Gorczańskie Jana Fudali – Górali i Zbójników,

  22. Skansen Studzionki,

  23. Waksmund – Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Brama w Gorce”,

  24. Wychodnia skalna pod Wysznią.

 2. Na tej samej wycieczce można połączyć zdobywanie „Miłośnika Gorców I” ze zdobywaniem „Miłośnika Gorców II”.

 3. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.

 4. Potwierdzeniem zdobycia szczytu, przejścia trasy oraz odwiedzenia miejsca z listy, są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęcie (ze szczytu, schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 5. Potwierdzeniami mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).

 6. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu, przebycia trasy lub odwiedzenia miejsca może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika, zapis GPS itp.

 7. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni Odznaki „Miłośnik Gorców” jest wypełniona Książeczka „Miłośnik Gorców” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 8. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 9. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl