OdznakaI. Postanowienia wstępne

 1. „Sudeckie Schroniska” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 24 grudnia 2022 roku. Jest to piąty projekt, inicjatywa Przewodnika Górskiego Beskidzkiego Łukasza Kornatka, który przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła, gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez odwiedzenie wszystkich schronisk ujętych w wykazie Regulaminu.

 3. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.

 1. Odznaka „Sudeckie Schroniska” obejmuje wszystkie czynne (na dzień powstania Regulaminu), schroniska, bacówki, chatki studenckie.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkowstwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 3. a 18. rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie:

  1. popularna dla dzieci w wieku 3-10 lat – przyznana za odwiedzenie 5. obiektów z załączonego wykazu,

  2. brązowa – przyznana za odwiedzenie 15. obiektów z załączonego wykazu,

  3. złota – przyznana za odwiedzenie 30. obiektów z załączonego wykazu.

 3. Wyznaczone obiekty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.

 4. Schroniska odwiedzone przed datą powstania Regulaminu będą wliczane do weryfikacji.

III. Potwierdzenia

 1. Poświadczeniem zdobycia danego obiektu, schroniska umieszczonego w wykazie do Odznaki „Sudeckie Schroniska” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.

 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, osobiste kroniki, materiały w formie elektronicznej, itp.

 3. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę wraz z odwiedzonym schroniskiem górskim.

 4. Książeczka Odznaki „Sudeckie Schroniska” powinna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 1. Książeczka winna być prowadzona w sposób czysty, czytelny.

 2. Zamówienia można składać na adres e-mail: lukaszek_8@wp.pl. Cena książeczki: 15 zł / sztuka. Przesyłka: 10 zł.

IV. Weryfikacja

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Łukasz Kornatka, skr. pocztowa nr 10, ul. Władysława Łokietka 3, 44-194 Knurów, woj. śląskie.

 2. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 40 zł / odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami zostaną odesłane na wskazany adres.

 3. Zdobywca Odznaki „Sudeckie Schroniska” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców (imię, nazwisko, data zdobycia, fotografia).

Wykaz obiektów objętych projektem
„Sudeckie Schroniska”

Lp.

Nazwa obiektu

Pasmo górskie

1.

Schronisko PTTK „Samotnia” im. Waldemara Siemaszki

Karkonosze

2.

Schronisko Górskie „Dom Śląski”

3.

Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka”

4.

Schronisko PTTK „Odrodzenie”

5.

Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej

6.

Schronisko „Szrenica”

7.

Schronisko PTTK „Kochanówka”

8.

Schronisko „Kamieńczyk”

9.

Schronisko PTTK „Nad Łomniczką”

10.

Schronisko PTTK „Na Przełęczy Okraj”

11.

Schronisko PTTK „Pod Łabskim Szczytem”

12.

Schronisko PTTK na Stogu Izerskim

Góry Izerskie

13.

Schronisko turystyczne „Chatka Górzystów”

14.

Schronisko Wysoki Kamień

15.

Stacja turystyczna „Orle”

16.

Schronisko PTTK „Szwajcarka”

Rudawy Janowickie

17.

Schronisko PTTK „Harcówka”

Góry Wałbrzyskie

18.

Schronisko PTTK „Pod Muflonem”

Góry Bystrzyckie

19.

Schronisko PTTK „Jagodna” na Przełęczy Spalona

20.

Schronisko PTTK „Orlica”

Góry Orlickie

21.

Schronisko PTTK „Andrzejówka”

Góry Kamienne

22.

Schronisko PTTK „Pasterka”

Góry Stołowe

23.

Schronisko PTTK „Na Szczelińcu”

24.

Schronisko „Na Iglicznej”

Masyw Śnieżnika

25.

Schronisko PTTK „Na Śnieżniku” im. Zbigniewa Fastnachta

26.

Górski Dom Turysty PTTK „Pod Biskupią Kopą” im. Bohdana Małachowskiego

Góry Opawskie

27.

Schronisko PTTK „Zygmuntówka” im. Zygmunta Schefflera na Przełęczy Jugowskiej

Góry Sowie

28.

Schronisko Górskie „Orzeł”

29.

Dom Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego „Na Ślęży”

Masyw Ślęży

30.

Dom Turysty PTTK im. Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego „Pod Wieżycą”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Łukasz Kornatka
ul. Władysława Łokietka 3
44-194 Knurów
skr. pocztowa nr 10
mobile: (+48) 503 046 283
e-mail: lukaszek_8@wp.pl