Odznaka 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Młodzieżową Odznakę „Przyjaciela Krakowa”, zwaną dalej odznaką młodzieżową.

 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.

 3. Młodzieżową Odznakę „Przyjaciela Krakowa” zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.

 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki młodzieżowej z ogólnodostępnymi Odznakami „Przyjaciela Krakowa”.

 5. Odznakę młodzieżową mogą zdobywać uczniowie w wieku od 11. do 15. lat.

 6. Aby uzyskać Młodzieżową Odznakę „Przyjaciela Krakowa” należy:

  • wziąć udział w 5. spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1. spacerze z przewodnikiem i w 1. lekcji muzealnej,

  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – queście,

  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych.

 7. Odznakę młodzieżową zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), queście. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę pisemną.

 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.

 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.

 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do questu oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.

 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin uchwalony przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie uchwałą nr 44/UKG/2019 w dniu 30 lipca 2019 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Krakowski im. ks. Karola Wojtyły
Koło Grodzkie PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
ul. Mikołaja Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków
tel. (12) 422-85-28
http://www.kologrodzkie.pl
e-mail: kologrodzkie@gmail.com