OPNŚ§ 1.

Centrum Kultury w Pleśnej wprowadza Odznakę Turystyczną „Znam Gminę Pleśna”.

§ 2.

Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie mieszkańców gminy oraz osoby przyjezdne do uprawiania turystyki pieszej i kulturowej, promocja walorów przyrodniczych oraz zabytków na terenie gminy Pleśna.

§ 3.

Odznaka jest przyznawana turystom, którzy odwiedzili wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca i obiekty w gminie Pleśna, tj.:

 1. Wieża widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej,

 2. Cmentarz wojenny nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej,

 3. Cmentarz wojenny nr 190 na cmentarzu parafialnym w Janowicach,

 4. Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie,

 5. Miejsce upamiętnienia rozformowania batalionu AK „Barbara” w Lichwinie,

 6. Cmentarz wojenny nr 185 (Głowa Cukru) w Lichwinie,

 7. Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie,

 8. Cmentarz wojenny nr 187 w Lichwinie,

 9. Cmentarz wojenny nr 159 w Lichwinie,

 10. Ścieżka geologiczna w Lichwinie (kamieniołom łupka mioceńskiego, skamieniałe pnie drzew),

 11. Kapliczka NMP na Halendrówce (Lichwin),

 12. Ostaniec piaskowcowy „Diabli Kamień” w Lichwinie,

 13. Pozostałości fabryki farb w Lichwinie,

 14. Stanica rowerowa w Lubince,

 15. Cmentarz wojenny nr 191 w Lubince,

 16. Cmentarz wojenny nr 192 w Lubince,

 17. Cmentarz wojenny nr 189 w Lubince,

 18. Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku,

 19. Cmentarz wojenny nr 172 w Łowczówku,

 20. Ścieżka przyrodnicza w Łowczówku (pomnik przyrody – dąb),

 21. Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej,

 22. Krzyż milenijny przy żółtym szlaku PTTK w Pleśnej,

 23. Kościół parafialny z XVII-wiecznym obrazem Jezusa Miłosiernego w Pleśnej,

 24. Zabytkowy dwór w Rzuchowej,

 25. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,

 26. Pomnik zamordowanych Polaków w Rzuchowej,

 27. Obelisk upamiętniający „Akcję Maślaną” i inne działania dywersyjne Armii Krajowej w Szczepanowicach,

 28. Cmentarz wojenny nr 195 w Szczepanowicach,

 29. Cmentarz wojenny nr 197 w Szczepanowicach,

 30. Kościół parafialny w Szczepanowicach,

 31. Cmentarz wojenny nr 194 w Szczepanowicach,

 32. Cmentarz wojenny nr 188 w Rychwałdzie,

 33. Cmentarz wojenny nr 177 w Woźnicznej,

 34. Cmentarz wojenny nr 178 w Woźnicznej,

 35. Cmentarz wojenny nr 179 w Woźnicznej.

§ 4.

Aby otrzymać odznakę, należy przedłożyć dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (e-mailem lub dostarczoną na nośniku danych). Jakość fotografii nie będzie brana pod uwagę. Zdjęcie można wykonać telefonem. Na zdjęciu musi być widoczna twarz ubiegającego się o odznakę oraz charakterystyczny element danego miejsca ze spisu. Dokumentacja fotograficzna przechodzi na własność dystrybutora odznaki, który zobowiązuje się do jej niepublikowania.

§ 5.

Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8. rok życia, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki. Nie przewiduje się ograniczeń czasowych dla ubiegających się o odznakę.

§ 6.

Odznakę przyznaje Centrum Kultury w Pleśnej, po uprzedniej weryfikacji dokumentacji.

§ 7.

Dystrybutorem odznaki jest: Centrum Kultury w Pleśnej, Pleśna 240, 33-171 Pleśna, tel. (14) 679-81-91, ckplesna@gmail.com, http://centrum-kultury.plesna.pl.

Koszt odznaki: 12 zł.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
Pleśna 240, 33-171 Pleśna
tel. (14) 679-81-91
mobile: (+48) 693 661 126
http://centrum-kultury.plesna.pl
e-mail: ckplesna@gmail.com