Odznaka 1. Jasielska Odznaka Turystyczna jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.

 2. Celem ustanowienia Jasielskiej Odznaki Turystycznej jest popularyzacja turystyki w powiecie jasielskim oraz poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych terenów jasielszczyzny.

 3. Jasielska Odznaka Turystyczna jest jednostopniowa.

 4. Do Odznaki można zaliczyć szczyty, trasy i miejsca zdobyte przed uchwaleniem regulaminu.

 5. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 6. Jasielską Odznakę Turystyczną uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów, przejście tras i odwiedzenie miejsc znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego według zamieszczonego wykazu (załącznik 1). Kolejność zdobywania szczytów i tras jest dowolna.

 7. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo z przewodnikiem lub bez jego udziału od 8. roku życia.

 8. Do prowadzonej książeczki Jasielskiej Odznaki Turystycznej wpisuje się datę wejścia oraz potwierdzenie zdobycia szczytu, miejsca i trasy. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS.

 9. Ubiegający się o Jasielską Odznakę turystyczną po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów, miejsc i tras, przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 10. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Jasielskiej Odznaki Turystycznej. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.

 11. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.

 12. Informacje związane z Jasielską Odznaką Turystyczną można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Załącznik 1

Część 1 – szczyty

 1. Wątkowa 845 m n.p.m.

 2. Świerzowa 801 m n.p.m.

 3. Wysokie 657 m n.p.m.

 4. Góra Grzywacka 567 m n.p.m.

 5. Liwocz 562 m n.p.m.

 6. Bucznik 519 m n.p.m.

 7. Łysa Góra nad Harklową 448 m n.p.m.

 8. Babia Góra nad Jasłem 387 m n.p.m.

 9. Magiel 349 m n.p.m.

 10. Babis 348 m n.p.m.

Część 2 – miejsca

 1. Ruiny zamku Golesz w Krajowicach.

 2. Dąb w Bieździedzy.

 3. Dwór w Skołyszynie (przysiółek Lisówek).

 4. Dwór w Łubnie Szlacheckim.

 5. Muzeum Regionalne w Jaśle.

 6. Zalew w Krempnej.

 7. Winnica Jasło i pomnik Chrystusa Króla.

 8. Grodzisko Walik w Brzezowej.

 9. Kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy.

 10. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie.

 11. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy.

 12. Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej.

 13. Cmentarz wojenny nr 4 w Grabiu.

 14. Krzyż w Ujeździe.

 15. Rynek w Nowym Żmigrodzie.

 16. Rynek w Kołaczycach.

 17. Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej.

 18. Cerkiew św. Jana Złotoustego w Polanach.

 19. Opuszczona wieś Nieznajoma.

 20. Cmentarz łemkowski w opuszczonej wsi Rozstajne.

Część 3 – trasy

 1. Jasło: pałac Sroczyńskich – stary cmentarz – kolegiata Wniebowzięcia NMP (fara) – Rynek – jasielski „Ekonomik” (Zespół Szkół nr 4) – plac Inwalidów Wojennych – kościół pw. św. Stanisława – kościół oo. franciszkanów – Górka Klasztorna.

 2. Folusz: ścieżka przyrodnicza „Folusz” (Wodospad Magurski – Diabli Kamień).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”
ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło
tel. (+48) 660 294 982
http://www.fundacjabeskid.org.pl
e-mail: kontakt@fundacjabeskid.org.pl