LogoI. Postanowienia wstępne

 1. Nabycie Książeczki „Schroniska Beskidów” stanowi potwierdzenie udziału w programie i akceptacji zawartego w niej regulaminu.

 2. Każdy nabywca książeczki staje się jednocześnie członkiem klubu i zostaje mu nadany unikatowy numer, który jest wpisany w jego egzemplarzu książeczki.

 3. Każdy zdobywca bierze pod uwagę ryzyko związane z uprawianiem turystyki górskiej i bierze za siebie całkowitą odpowiedzialność.

 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do autora.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy bez względna wiek, obywatelstwo i płeć.

 2. Odznakę mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 1. a 18. rokiem życia oraz osoby dorosłe.

 3. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, kolejność jest dowolna, a wszystkie odwiedzone schroniska przed datą wejścia w czyn regulaminu będą uwzględnione przy weryfikacji.

 4. Odznaka „Schroniska Beskidów” została podzielona na cztery części w formie tzw. „puzzli”, które po złożeniu w całość stworzą jedną odznakę o wymiarze 8 cm × 6 cm.

 5. Weryfikując ostatnią, czwartą odznakę zdobywca otrzymuje za dodatkową opłatą piąty (środkowy) element całej układanki:

  • część 1. odznaki – przyznawana za odwiedzenie 20 schronisk, chatek studenckich i bacówek ujętych w wykazie projektu,

  • część 2. odznaki – przyznawana za odwiedzenie 40 schronisk, chatek studenckich i bacówek ujętych w wykazie projektu,

  • część 3. odznaki – przyznawana za odwiedzenie 70 schronisk, chatek studenckich i bacówek ujętych w wykazie projektu,

  • część 4. odznaki – przyznawana za odwiedzenie 80 schronisk, chatek studenckich i bacówek ujętych w wykazie projektu.

III. Weryfikacja i potwierdzenia

 1. Podstawą weryfikacji jest wypełniona książeczka przesłana na adres weryfikatora: Łukasz Kornatka, ul. Władysława Łokietka 3, skr. poczt. 10, 44-194 Knurów, woj. śląskie.

 2. W książeczce na odpowiedniej stronie należy wpisać datę wizyty w danym schronisku, przebytą trasę, w miarę możliwości przybić pieczątkę odwiedzanego obiektu.

 3. W książeczce na odpowiedniej stronie schroniska (w prawym dolnym rogu) w ramce oznaczonej jako „nocleg” można wpisać datę noclegu w danym obiekcie turystycznym.

 4. Jeśli podczas wycieczki obecny był przewodnik lub przodownik turystyki kwalifikowanej, wystarczy jego podpis i pieczątka z numerem.

 5. Można załączyć zdjęcie osoby zdobywającej na tle schroniska i wkleić do książeczki albo przesłać mailowo.

 1. Książeczkę można nabyć mailowo poprzez adres: lukaszek_8@wp.pl.

 2. Zdobywca Odznaki „Schroniska Beskidów” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki i stworzenia ewidencji zdobywców.

 3. Należy dołączyć zaadresowaną wraz ze znaczkiem kopertę zwrotną.

 4. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25 zł/odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.

Wzór wszystkich części
Odznaki Turystycznej „Schroniska Beskidów”

Odznaki

Wykaz szczytów objętych projektem
„Schroniska Beskidów”

Lp.

Nazwa schroniska (obiektu)

Pasmo górskie

1.

Schronisko PTTK Klimczok na Magurze

Beskid Śląski

2.

Schronisko PTTK Skrzyczne

3.

Schronisko PTTK Szyndzielnia

4.

Schronisko PTTK na Błatniej

5.

Schronisko „Stefanka” na Koziej Górze

6.

Schronisko „Chata Wuja Toma” (Przełęcz Karkoszczonka)

7.

Schronisko Chata Grabowa (prywatne)

8.

Gościniec Równica

9.

Schronisko „Soszów”

10.

Schronisko PTTK Stożek

11.

Schronisko na Stecówce

12.

Schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą

13.

Gospoda Dębowiec

14.

Chatka studencka AKT „Watra” na Pietraszonce

15.

Zagroda Lepiarzówka

16.

Schronisko „Telesforówka” na Trzech Kopcach Wiślańskich (prywatne)

17.

Schronisko PTTK Leskowiec

Beskid Mały

18.

Dom Turystyczno-Rekolekcyjny „Chrobacza Łąka”

19.

Schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej

20.

Schronisko studenckie „Chatka na Rogaczu”

21.

Chatka studencka „Gibasówka”

22.

Chatka na Potrójnej (Chatka „U Rafała”)

23.

Schronisko PTTK na Kudłaczach

Beskid Makowski

24.

Chatka studencka „Skalanka”

Beskid Żywiecki

25.

Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy

26.

Schronisko PTTK na Przegibku

27.

Bacówka PTTK na Rycerzowej

28.

Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu

29.

Schronisko PTTK na Hali Boraczej

30.

Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej

31.

Schronisko PTTK na Hali Rysiance

32.

Górska Stacja Turystyczna „Słowianka”

33.

Schronisko PTTK na Hali Miziowej

34.

Schronisko PTTK „Chata Baców” w Korbielowie

35.

Schronisko „W Murowanej Piwnicy” im. ks. Józefa Tischnera

36.

Schronisko PTTK Markowe Szczawiny

37.

Schronisko PTTK im. Kazimierza Sosnowskiego na Hali Krupowej

38.

Studenckie Schronisko Turystyczne „Lasek” („Chatka Elektryków”)

39.

Chatka studencka „Adamy” („Pod Solniskiem”) w Lachowicach

40.

Chatka studencka AKT „Dobrodziej” na Witasówce

41.

Chatka studencka na Zagroniu

42.

Studenckie Schronisko Turystyczne „Chałupa Chemików” („Danielka”)

43.

Schronisko turystyczne „Gawra” w Złatnej-Hucie

44.

Schronisko PTTK im. Stanisława Dunin-Borkowskiego na Luboniu Wielkim

Beskid Wyspowy

45.

Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz”

46.

Dom Wycieczkowy PTTK „Na Zarabiu” w Myślenicach

47.

Schronisko na Śnieżnicy (Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny)

48.

Bacówka PTTK na Maciejowej

Gorce

49.

Schronisko PTTK im. Czesława Trybowskiego na Starych Wierchach

50.

Gorczańska Chata

51.

Schronisko PTTK im. Władysława Orkana na Turbaczu

52.

Schronisko PTTK „Trzy Korony”

Pieniny

53.

Schronisko pod Durbaszką (prywatne)

54.

Schronisko PTTK „Orlica” w Szczawnicy

55.

Bacówka pod Bereśnikiem im. Edwarda Moskały

Beskid Sądecki

56.

Schronisko PTTK im. Kazimierza Sosnowskiego na Przehybie

57.

Schronisko „Chata Górska Cyryla” (prywatne)

58.

Schronisko PTTK im. Władysława Stendery na Hali Łabowskiej

59.

Bacówka PTTK nad Wierchomlą im. Stanisława Nowaka

60.

Schronisko PTTK im. Józefa Piłsudskiego na Jaworzynie Krynickiej

61.

Bacówka na Obidzy

62.

Chata na Magórach

63.

Bacówka PTTK w Bartnem

Beskid Niski

64.

Schronisko studenckie „Chałupa Elektryków” na Polanach Surowicznych

65.

Chatka studencka w Nieznajowej

66.

Chatka studencka w Zyndranowej

67.

Chatka studencka AKT „Maluch” („Ropianka”, „Chatka Malucha”)

68.

Chatka studencka „Teodorówka” koło Dukli

69.

Chatka studencka w Zawadce Rymanowskiej

70.

Schronisko PTTK im. Stanisława Gabryela na Magurze Małastowskiej

71.

Bacówka PTTK „Jaworzec”

Bieszczady

72.

Bacówka PTTK pod Małą Rawką

73.

Bacówka PTTK „Pod Honem”

74.

Schronisko PTTK „Kremenaros” w Ustrzykach Górnych

75.

Chata Socjologa na Otrycie

76.

Schronisko „Pod Wysoką Połoniną” w Wetlinie”

77.

Dom Wypoczynkowy PTTK w Wetlinie

78.

Schronisko „Nad Smolnikiem” (prywatne)

79.

Schronisko „Przystanek Balnica” (prywatne)

80.

Schronisko „Chata na Końcu Świata” w Łupkowie (prywatne)

*Lista schronisk, obiektów może ulec zmianie ze wzglądu na otwarcie/zamknięcie obecnie funkcjonujących obiektów.
*Niektóre obiekty na liście nie pełnią funkcji schroniska są własnością prywatną. Autor regulaminu uznał, że należy je odwiedzić.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Łukasz Kornatka
ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10
44-194 Knurów
mobile: (+48) 503 046 283
e-mail: lukaszek_8@wp.pl