Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Z dniem 2 maja 2020 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Polski” związana ze zdobywaniem najwyższych szczytów i wzgórz poszczególnych województw Polski, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 7. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania piękna całej Polski – w ramach każdego z 16 województw podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki i wraz z Książeczką „Korona Polski” inspirowanie do ciekawych wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów i wzgórz odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych oraz specyficznych trudności dla danego szczytu lub wzgórza,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Polski” posiada trzy stopnie:

  • brązowy – za dowolne 5 szczytów/wzgórz z wykazu (pkt. 7),

  • srebrny – za kolejne 5 szczytów/wzgórz (razem 10),

  • złoty – za kolejne 6 szczytów/wzgórz (razem 16).

 5. Zdobywanie poszczególnych stopni Odznaki „Korona Polski” nie jest ograniczone czasowo.

 6. Uznaje się szczyty/wzgórza zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Polski” i Odznaki „Korona Polski”.

 7. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami”:

  1. Czarna Góra 189 m n.p.m. woj. kujawsko-pomorskie,

  2. Góra Żarska (Gołębia) 227 m n.p.m. woj. lubuskie,

  3. Góra Krajoznawców (lub bez nazwy) 248 m n.p.m. woj. zachodniopomorskie,

  4. Kobyla Góra 284 m n.p.m. woj. wielkopolskie,

  5. Rowelska Góra 298 m n.p.m. woj. podlaskie,

  6. Dylewska Góra 312 m n.p.m. woj. warmińsko-mazurskie,

  7. Wieżyca 329 m n.p.m. woj. pomorskie,

  8. Góra Kamieńska 386 m n.p.m. woj. łódzkie,

  9. Krągły Goraj 389 m n.p.m. woj. lubelskie,

  10. Altana 408 m n.p.m. woj. mazowieckie,

  11. Łysica 614 m n.p.m. woj. świętokrzyskie,

  12. Biskupia Kopa 889 m n.p.m. woj. opolskie,

  13. Tarnica 1346 m n.p.m. woj. podkarpackie,

  14. Góra Pięciu Kopców (Pilsko) 1542 m n.p.m. woj. śląskie,

  15. Śnieżka 1603 m n.p.m. woj. dolnośląskie,

  16. Rysy 2499 m n.p.m. woj. małopolskie.

 8. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki, nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów lub wzgórz.

 9. Potwierdzeniem zdobycia szczytu są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 10. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 11. Podstawą do przyznawania poszczególnych stopni Odznaki „Korona Polski” jest wypełniona Książeczka „Korona Polski” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 12. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronapolski@idewgory.pl.

 13. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, https://idewgory.pl, http://koronapolski.info, https://www.facebook.com/KoronaPolski.info.

 14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej przy Klubie Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
tel. (+48) 736 015 996
http://idewgory.pl; http://koronapolski.info
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow
https://www.facebook.com/KoronaPolski.info
e-mail: koronapolski@idewgory.pl