Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu przy współpracy z Kołem PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie.

 2. Celem odznaki jest poznawanie historii, zabytków, miejsc pamięci, pomników przyrody oraz o mieście i gminie Trzebiatów. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.

 3. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych (grupowych).

 4. Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” jest ustanowiona w trzech stopniach:

  • brązowym,

  • srebrnym,

  • złotym.

 5. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II. Regulaminu.

II. Warunki zdobycia odznaki.

 1. O uzyskanie Odznaki „Przyjaciel Kołobrzegu” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły O uzyskanie Odznaki „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły siódmy rok życia. W ciągu jednego roku, można zdobywać jeden stopień odznaki. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę osoby pełnoletniej.

 2. Podstawą przyznania odznaki jest książeczka wycieczek OTP lub kronika prowadzona w dowolnej formie, z wiarygodnymi potwierdzeniami zwiedzanych miejscowości i obiektów. Potwierdzenia mogą pochodzić z urzędów, sklepów oraz innych instytucji. Potwierdzeniem może być też fotografia na tle zwiedzanego obiektu - miejsca charakterystycznego dla danej miejscowości.

 3. Potwierdzeń mogą dokonywać przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa, instruktorzy ochrony przyrody oraz opiekunowie SKKT w ilości nie większej niż 20% wymaganej ilości obiektów na dany stopień odznaki.

 4. Każdą miejscowość i obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych obiektów po weryfikacji przechodzi na stopień wyższy.

 5. Odznakę „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” w stopniu brązowym może uzyskać osoba, która:

  1. uczestniczyła w co najmniej 1 wycieczce zorganizowanej lub odbyła ją w trybie indywidualnym,

  2. zwiedziła 5 obiektów z dołączonego wykazu.

 6. Odznakę „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” w stopniu srebrnym może uzyskać osoba, która:

  1. uczestniczyła w co najmniej 2 wycieczkach zorganizowanych lub odbyła je w trybie indywidualnym,

  2. zwiedziła 10 obiektów z dołączonego wykazu.

 7. Odznakę „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” w stopniu złotym może uzyskać osoba, która:

  1. odbyła co najmniej 3 wycieczki zorganizowane lub odbyła je w trybie indywidualnym,

  2. zwiedziła 15 obiektów z dołączonego wykazu.

 8. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki składa książeczkę / kronikę Odznaki „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej”, wypełnioną zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46 lub w siedzibie Koła PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie przy ul. Rynek 1.

 9. Odznakę nadaje i weryfikuje Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu oraz osoby upoważnione z Koła PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie, natomiast ewidencjonuje i dystrybucję prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu.

 10. Odznaka jest odpłatna, ubiegający się ponosi koszty odznaki i koszty przesyłki.

 11. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej”.

 12. Każdy obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych obiektów przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.

 13. Regionalną odznakę „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 14. Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w działalności na rzecz Trzebiatowa. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu lub Koło PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie.

 15. Zarząd Oddziału PTTK w Kołobrzegu oraz Koło PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2018 r.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Wykaz obiektów do zwiedzania:

Trzebiatów:

 1. Trzebiatów – Rynek Staromiejski,

 2. Trzebiatów – ratusz,

 3. Trzebiatów – kościół Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny [Kościół Mariacki],

 4. Trzebiatów – pałac (obecnie siedziba Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury),

 5. Trzebiatów – most nad Regą,

 6. Trzebiatów – mury obronne,

 7. Trzebiatów – Baszta Kaszana,

 8. Trzebiatów – kaplica Świętego Ducha,

 9. Trzebiatów – sgraffito – słoń Rembrandta na ścianie „Domu pod Słoniem”,

 10. Trzebiatów – kościół ewangelicko-augsburski św. Jana,

 11. Trzebiatów – kaplica szpitalna św. Gertrudy (obecnie kościół greckokatolicki św. św. Piotra i Pawła),

 12. Trzebiatów – park miejski zwany „Królewskim Gajem”,

 13. Trzebiatów – pomnik w hołdzie bohaterskim żołnierzom 36. Pułku Piechoty, poległym i pomordowanym w obronie ojczyzny w latach 1919-1945,

 14. Trzebiatów – kościół św. Jerzego (obecnie dom mieszkalny),

 15. Trzebiatów – kamień pokutny.

Okolice Trzebiatowa:

 1. Nowielice – stadnina koni,

 2. Jaromin – zespół zabytkowo-parkowy,

 3. Gorzysław – mieszalnia i kopalnia gazu,

 4. Bieczyno – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP,

 5. Trzebusz – kościół św. Józefa,

 6. Roby – kościół Niepokalanego Serca NMP,

 7. Rogowo – pomnik dzieci z Kamp na brzegu jeziora Resko Przymorskie,

 8. Sadlno – kościół MB Częstochowskiej,

 9. Chełm Gryficki – Gród Piast,

 10. Kłodkowo – kościół filialny Matki Boskiej Królowej Świata,

 11. Kłodkowo – pomnik pamięci robotników przymusowych na cmentarzu,

 12. Gąbin – kościół św. Stanisława BM,

 13. Gąbin – Park Edukacji i Rekreacji Mandragora,

 14. Gosław – kościół Chrystusa Króla,

 15. Gosław – zagroda chłopska z XIX w.,

 16. Włodarka – kościół filialny Podwyższenia Krzyża Świętego,

 17. Mrzeżyno – kościół św. apostołów Piotra i Pawła,

 18. Mrzeżyno – port morski,

 19. Mrzeżyno – pomnik Zaślubin Polski z Morzem.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Wojskowym
8 Batalionu Remontowego w Kołobrzegu
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel. (+48) 261 222 489
tel./fax (+48) 261 222 488
e-mail: majolkg@o2.pl

Koło PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
„Pod Arkadami”
tel. (+48) 695 870 377
http://www.pttk.trzebiatow.pl
e-mail: pttkbasztakaszana@gmail.com