1. Wstęp

Architektura drewniana jest właściwa krajom słowiańskim. Drewno było ogólnie dostępne i tańsze. Dopiero w XX w. powszechnie drewno zaczyna być zastępowane przez beton, stal. Z zachowanych przedstawicieli budownictwa drewnianego najwięcej pozostało obiektów sakralnych, ale i one nieraz chylą się ku upadkowi. Wprowadzając odznakę chcemy aby uczestnicy zapoznali się z ich historią, formą konstrukcji, a być może przyczynią się do ocalenia niektórych z nich.

2. Postanowienia ogólne

Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem drewnianych kościołów” została wprowadzona uchwałą Oddziału Zakładowego PTTK przy PKN ORLEN w Płocku na wniosek Klubu Turystyki Kolarskiej „BeneqTeam” w celu popularyzacji drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce oraz zachęcenia turystów do poznawania piękna krajobrazu, przeszłości historycznej naszej ojczyzny.

3. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 2. Zwiedzane obiekty można zaliczać do innych odznak krajoznawczych.

 3. Odznakę zdobywa się zwiedzając chrześcijańskie świątynie (kościoły, cerkwie) o konstrukcji drewnianej lub ryglowej (szachulcowej czy tzw. mur pruski) na terenie Polski.

 4. Odznaka posiada 10 stopni. Należy zwiedzić następującą liczbę świątyń na: I stopień – 10, II stopień – 20, III stopień – 30, IV stopień – 40, V stopień – 50, VI stopień – 60, VII stopień – 70, VIII stopień – 80, IX stopień – 90, X stopień – 100, razem 550.

 5. Odznaki kolejnych stopni są w kształcie puzzli, które składają się na kontur Polski. Na kolejnych puzzlach zostały umieszczone wizerunki drewnianych świątyń w następujących miejscowościach: 1. Haczów, Wniebowzięcia NMP, 2. Dębno Podhalańskie, św. Michała Archanioła, 3. Świdnica, Kościół Pokoju, 4. Tomaszów Lubelski, Zwiastowania NMP, 5. Lewiczyn, św. Wojciecha Biskupa Męczennika, 6. Sękowice, Świętej Rodziny, 7. Tarnowo Pałuckie, św. Mikołaja, 8. Narew, św. Stanisława Biskupa Męczennika, 9. Stegna, Najświętszego Serca Pana Jezusa, 10. Miękowo, Świętej Trójcy. Kontur Polski nabywa się przy zdobyciu I stopnia. Odznaka jest wykonana z drewnianej sklejki, ponieważ dotyczy obiektów drewnianych.

 6. Zwiedzona świątynia może być zaliczona tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.

 7. Obowiązuje kolejność zdobywania poszczególnych puzzli.

 8. Termin zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 9. Na stopień VIII wymagane jest odwiedzenie co najmniej dwóch obiektów, o których mowa w punkcie 3.5, na stopień IX – kolejnych trzech obiektów, a na stopień X – pięciu pozostałych.

4. Zasady potwierdzania

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać nazwę obiektu, miejscowość w której się znajduje, województwo, mile widziana data budowy. Książeczka powinna zawierać dane zdobywającego odznakę.

 2. Nadwyżka obiektów przechodzi na kolejny stopień odznaki.

 3. Zwiedzenie obiektu można potwierdzić pieczęcią ze świątyni, miejscowości w której się znajduje, a najlepiej załączając zdjęcie zwiedzającego na tle obiektu.

 4. Można zaliczyć obiekty wcześniej zwiedzane np. na Kolarską Odznakę Pielgrzymią, ale trzeba je wiarygodnie potwierdzić (np. ksero z książeczki).

 5. Warunkiem zaliczenia danego obiektu jest jego poświęcenie (konsekracja, ma „wezwanie”), niezależnie od lokalizacji. Będą zaliczane np. świątynie będące w skansenach czy kaplice cmentarne.

5. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna do nabycia w Oddziale PTTK przy PKN ORLEN w Płocku.

 2. Regulamin odznaki został zatwierdzony 3 listopada 2022 r. przez Zarząd Oddziału PTTK przy PKN ORLEN w Płocku uchwałą nr 2/2022.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK przy PKN ORLEN w Płocku.

 4. Regulamin odznaki opracował Bernard Milewski przy współpracy z Maciejem Witkowskim.

 5. Pomysł i wzór odznaki oraz weryfikacja Bernard Milewski: beneq5-55@o2.pl, tel. 608 672 465.

 6. Projekt i wykonanie Krzysztof Twardowski: krzysztof.t.t@wp.pl.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

6. Wzory odznak

Odznaka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”
Oddział Zakładowy PTTK
przy PKN ORLEN S.A. w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. (+48) 367-65-39
http://www.beneqteam.pl
e-mail: beneq5-55@o2.pl