Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Z dniem 20 grudnia 2019 r. zostaje ustanowiona Odznaka „Korona Unii Europejskiej” związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony państw UE, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.

 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania gór Unii Europejskiej podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Unii Europejskiej”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.

 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:

  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,

  • stosowaniem się do miejscowego prawa,

  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,

  • na własny koszt i ryzyko.

 4. Odznaka „Korona Unii Europejskiej” posiada pięć kategorii.

 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:

  • popularna – za zdobycie 3. szczytów,

  • brązowa – za zdobycie kolejnych 3. szczytów,

  • srebrna – za zdobycie kolejnych 6. szczytów,

  • mała złota – za zdobycie kolejnych 6. szczytów,

  • duża złota – za zdobycie kolejnych 9. szczytów.

 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Unii Europejskiej” nie jest ograniczone czasowo.

 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Książeczki „Korona Unii Europejskiej” i Odznaki „Korona Unii Europejskiej”.

 8. Wykaz szczytów, wzgórz, najwyżej położonych miejsc – łącznie zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami”:

  1. Møllehøj 171 m n.p.m. Dania

  2. Ta’ Dmejrek 253 m n.p.m. Malta

  3. Aukštójas [Wysoka Góra] 294 m n.p.m. Litwa

  4. Gaizinkalns 312 m n.p.m. Łotwa

  5. Suur Munamägi 317 m n.p.m. Estonia

  6. Kneiff 560 m n.p.m. Luksemburg

  7. Signal de Botrange 694 m n.p.m. Belgia

  8. Mount Scenery 888 m n.p.m. Holandia

  9. Kékes 1014 m n.p.m. Węgry

  10. Corrán Tuáthail [Carrantuohill] 1038 m n.p.m. Irlandia

  11. Halti 1324 m n.p.m. Finlandia

  12. Sněžka [Śnieżka] 1603 m n.p.m. Czechy

  13. Vrh Dinare 1831 m n.p.m. Chorwacja

  14. Olimpos 1951 m n.p.m. Cypr

  15. Kebnekaise 2097 m n.p.m. Szwecja

  16. Montanha do Pico 2351 m n.p.m. Portugalia

  17. Rysy 2499 m n.p.m. Polska

  18. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia

  19. Gerlachovský štít [Gerlach] 2655 m n.p.m. Słowacja

  20. Triglav 2864 m n.p.m. Słowenia

  21. Mitikas 2918 m n.p.m. Grecja

  22. Musała 2925 m n.p.m. Bułgaria

  23. Zugspitze 2962 m n.p.m. Niemcy

  24. Pico del Teide 3718 m n.p.m. Hiszpania

  25. Großglockner 3798 m n.p.m. Austria

  26. Monte Bianco di Courmayeur 4748 m n.p.m. Włochy

  27. Mont Blanc 4809 m n.p.m. Francja (ew. Włochy)

 9. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie już raz zdobytych szczytów.

 10. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).

 11. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.

 12. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii Odznaki „Korona Unii Europejskiej” jest wypełniona Książeczka „Korona Unii Europejskiej” dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

 13. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.

 14. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.

 15. Zastrzega się możliwość ustanowienia dodatkowej kategorii Odznaki „Korona Unii Europejskiej” w przypadku zwiększenia liczby państw należących do Unii Europejskiej lub zmiany liczby koniecznych do zdobycia szczytów w przypadku zmniejszenia liczby ww. państw.

 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Europy
skr. poczt. 105
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy
http://idewgory.pl
https://facebook.com/idewgory
e-mail: koronaeuropy@idewgory.pl