Odznaka 1. „Tyska Pętla Rowerowa” to szlak rowerowy w mieście Tychy, podczas pokonywania którego można poznać historię i zabytki miasta oraz jego walory krajoznawcze.

 2. Twórcami „Tyskiej Pętli Rowerowej” są członkowie działającego przy Oddziale PTTK w Tychach Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE” przy współdziałaniu z Muzeum Miejskim w Tychach.

 3. Projekt „Tyskiej Pętli Rowerowej” jest objęty Patronatem Prezydenta Miasta Tychy.

 4. Każda osoba, która przejedzie całą trasę „Tyskiej Pętli Rowerowej” i udokumentuje ten fakt zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu otrzyma rejestrowany imienny certyfikat.

 5. „Tyska Pętla Rowerowa” liczy ok. 27 kilometrów, jest trasą łatwą zachęcającą do poznawania Tychów całymi rodzinami.

 6. Potwierdzeniem przejechania całej trasy są zdjęcia osoby ubiegającej się o certyfikat na tle wyznaczonych obiektów, które należy przesłać na adres: gronie.tychy@wp.pl z zaznaczeniem w temacie maila: „TPR – nazwisko i imię rowerzysty”.

 7. Certyfikat będzie wydawany tylko raz i uprawnia do zdobycia okolicznościowej odznaki.

 8. „Tyską Pętlę Rowerową” można przejechać za pomocą:

  • aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym umożliwiającej odczytywanie plików o rozszerzeniu GPX,

  • opisu trasy podanego w formacie PDF.

 9. Wymienione w punkcie 8. pliki można pobrać ze strony internetowej KTK „GRONIE”: www.gronie.org.

 10. Po weryfikacji przesłanych zdjęć, na adres mailowy nadawcy zostanie mu wysłany certyfikat do samodzielnego wydruku. Podczas spotkań i imprez klubowych KTK „GRONIE” właścicielom certyfikatów będzie wręczona naklejka z logiem „Tyskiej Pętli Rowerowej”.

 11. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wykaz 16. obowiązkowych obiektów, na tle których należy wykonać sobie zdjęcia.

 12. Pokonywanie trasy „Tyskiej Pętli Rowerowej” odbywa się na własną odpowiedzialność i zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Za powstałe wszelkie szkody twórcy „TPR” nie ponoszą odpowiedzialności.

 13. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do jej twórców.

 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 maja 2023 r.

Mapa Tyskiej Pętli Rowerowej

Załacznik do Regulamin ROK PTTK „Tyska Pętla Rowerowa”
Wykaz obiektów obowiązkowych


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „GRONIE”
przy Oddziale PTTK w Tychach
ul. Jana Barona 30 lok. 209
43-100 Tychy
http://www.gronie.org
e-mail: gronie.tychy@wp.pl