Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „SKARBY KULTURY UNESCO RP”
PROJEKT „WAGABUNDA” KZKG RP

Wykaz obiektów

 1. Stare Miasto w Krakowie

 2. Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce

 3. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

 4. Puszcza Białowieska

 5. Stare Miasto w Warszawie

 6. Stare Miasto w Zamościu

 7. Średniowieczny zespół miejski w Toruniu

 8. Zamek krzyżacki w Malborku

 9. Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej

 10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

 11. Drewniane kościoły południowej Małopolski

 12. Park Mużakowski

 13. Hala Stulecia we Wrocławiu

 14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

 15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi

 16. Kopalnie krzemienia pasiastego i neolityczne osady w Krzemionkach Opatowskich

Wymagana liczba obiektów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

3

Brązowa

8

Srebrna

12

Złota

16Pobierz Wykaz obiektów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl