KORONA GÓR WAŁBRZYSKICH (KGW)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Borowa

853

2.

Chełmiec

851

3.

Trójgarb

778

4.

Chełmiec Mały

776

5.

Wołowiec

776

6.

Kozioł

774

7.

Mały Wołowiec

720

8.

Kręglak

692

9.

Węgielnik

621

10.

Jagodnik

619

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl