KORONA BESKIDU MAKOWSKIEGO (KBMK)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Lubomir

904

2.

Łysina

891

3.

Koskowa Góra

867

4.

Zembalowa

859

5.

Kotoń

857

6.

Stołowa Góra

841

7.

Golec

811

8.

Babica

727

9.

Chełm

603

10.

Dalin (Barnasiówka)

566

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl