KORONA BESKIDU MAŁEGO (KBMŁ)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Czupel

933

2.

Łamana Skała

929

3.

Leskowiec

918

4.

Magurka Wilkowicka

909

5.

Groń Jana Pawła II

890

6.

Potrójna

884

7.

Kocierz

879

8.

Wielka Cisowa Grapa

853

9.

Gibasówka

842

10.

Groniczki

839

11.

Kucówki

833

12.

Kiczera

831

13.

Hrobacza Łąka

828

14.

Magurka Ponikiewska

818

15.

Gaiki

808

16.

Gancarz

802

17.

Czarny Groń

793

18.

Bukowski Groń

767

19.

Żar

761

20.

Żurawnica

724

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

20Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl