KORONA GÓR ORLICKICH (KGOR)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Orlica

1084

2.

Zielony Garb

1026

3.

Szerlich

1025

4.

Sołtysia Kopa

896

5.

Grodczyn

803

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

Złota

5Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl