KORONA GÓR BYSTRZYCKICH (KGBY)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Jagodna

977

2.

Sasanka

965

3.

Łomnicka Równia

898

4.

Czerniec

891

5.

Sasin

887

6.

Anielska Kopa

871

7.

Wolarz

852

8.

Barczowa

811

9.

Ptasia Góra

745

10.

Kamienna Góra

704

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl