KORONA GÓR BARDZKICH (KGBA)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Kłodzka Góra

765

2.

Ostra Góra

751

3.

Jelenia Kopa

747

4.

Grodzisko

734

5.

Jedlak

658

6.

Góra Wszystkich Świętych

648

7.

Wilczak

637

8.

Podzamecka Kopa

615

9.

Bardzka Góra Kalwaria

582

10.

Obszerna

573

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl