KORONA GÓR KACZAWSKICH (KGKC)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Skopiec

724

2.

Baraniec

720

3.

Okole

718

4.

Łysa Góra

711

5.

Turzec

684

6.

Leśniak

677

7.

Ziemski Kopczyk

672

8.

Poręba

671

9.

Ołowiana

658

10.

Dudziarz

652

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl