KORONA GÓR ZŁOTYCH (KGZ)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Kowadło

989

2.

Czartowiec

944

3.

Pasieczna

928

4.

Borówkowa

900

5.

Jawornik Wielki

872

6.

Kobyla Kopa

860

7.

Czernik

832

8.

Karpiak

775

9.

Trojak

766

10.

Ptasznik

719

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl