KORONA BESKIDU WYSPOWEGO (KBW)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Mogielica

1171

2.

Ćwilin

1072

3.

Jasień

1052

4.

Modyń

1028

5.

Luboń Wielki

1022

6.

Krzystonów

1012

7.

Śnieżnica

1006

8.

Szczebel

977

9.

Lubogoszcz

968

10.

Łopień

961

11.

Cichoń

929

12.

Ostra

928

13.

Jaworz

921

14.

Sałasz

909

15.

Lubomir

904

16.

Łysina

891

17.

Ciecień

829

18.

Kamionna

801

19.

Kostrza

730

20.

Paproć

645

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

20Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl