KORONA GÓR OPAWSKICH (KGOP)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Biskupia Kopa

890

2.

Srebrna Kopa

785

3.

Zamkowa Góra

571

4.

Średnia Kopa

543

5.

Szyndzielowa Kopa

533

6.

Przednia Kopa

467

7.

Długota

457

8.

Olszak

453

9.

Krzyżówka

427

10.

Okopowa

388

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl