KORONA GÓR IZERSKICH (KGI)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Wysoka Kopa

1126

2.

Smrek

1123

3.

Sine Skałki

1122

4.

Stóg Izerski

1105

5.

Wysoki Kamień

1058

6.

Zwalisko

1047

7.

Podmokła

1001

8.

Szerzawa

975

9.

Kamienica

973

10.

Rudy Grzbiet

945

11.

Sępia Góra

828

12.

Jastrzębiec

792

13.

Czerniawska Kopa

776

14.

Zajęcznik

595

15.

Czerniawka

573

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

15Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl