KORONA MASYWU ŚNIEŻNIKA (KMŚN)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Śnieżnik

1425

2.

Mały Śnieżnik

1337

3.

Goworek

1320

4.

Średniak

1210

5.

Czarna Góra

1205

6.

Żmijowiec

1153

7.

Trójmorski Wierch

1145

8.

Jaworowa Kopa

1138

9.

Porębek

898

10.

Igliczna

845

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl