KORONA RUDAW JANOWICKICH (KRJ)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Skalnik

945

2.

Dzicza Góra

881

3.

Wołek

878

4.

Wielka Kopa

871

5.

Rudnik

853

6.

Wilkowyja

776

7.

Świnia Góra

751

8.

Lwia Góra

718

9.

Krzyżna Góra

654

10.

Sokolik

642

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl