KORONA GÓR KAMIENNYCH (KGKM)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Waligóra

936

2.

Suchawa

928

3.

Kostrzyna

906

4.

Włostowa

903

5.

Jeleniec

902

6.

Bukowiec

898

7.

Turzyna

895

8.

Ruprechticki Szpiczak

880

9.

Rogowiec

870

10.

Lesista Wielka

851

11.

Szeroka

842

12.

Stożek Wielki

841

13.

Dzikowiec Wielki

836

14.

Końska

813

15.

Kopica

803

16.

Sokółka

801

17.

Kobyla Góra

758

18.

Stożek Mały

750

19.

Święta Góra Lubawska

701

20.

Krucza Skała

680

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

20Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl