KORONA PIENIN (KP)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Wysoka

1050

2.

Smerekowa

1015

3.

Okrąglica (Trzy Korony)

982

4.

Wierchliczka

964

5.

Watrisko

960

6.

Borsuczyny

939

7.

Durbaszka

934

8.

Wysoki Wierch

899

9.

Żar

883

10.

Sokolica

747

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl