KORONA GÓR SOWICH (KGSO)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Wielka Sowa

1015

2.

Mała Sowa

972

3.

Kalenica

964

4.

Słoneczna

960

5.

Kozia Równia

930

6.

Rymarz

913

7.

Popielak

856

8.

Malinowa

839

9.

Wroniec

835

10.

Szeroka

827

11.

Włodarz

811

12.

Gołębia

810

13.

Młyńsko

777

14.

Jedlińska Kopa

725

15.

Osówka

716

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

15Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl