KORONA GÓR STOŁOWYCH (KGST)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Szczeliniec Wielki

919

2.

Skalniak

915

3.

Błędne Skały

853

4.

Narożnik

851

5.

Białe Skały

800

6.

Krucza Kopa

721

7.

Róg

715

8.

Skalne Grzyby

700

9.

Urwisko Batorowskie

700

10.

Radkowskie Skały

600

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl